Asuntokauppa

AsuntokauppaKUNTOTARKASTUS

Kuntotarkastuksessa pyritään selvittämään rakennuksen kunto silmämääräisellä tarkistuksella sekä kosteusmittauksien avulla. Kuivuneet vanhat kosteus- tai vesivahingot jotka mahdollisesti piileskelevät rakenteiden sisällä saattavat olla vaikeita löytää kartoitusvaiheessa, jonka takia tärkeä osa kartoituksesta on myös talon historian selvittäminen, käyttäjien kokemukset sekä riskien arviointi. Kuntokartoitukset tehdään objektiivisesti, jotta se antaisi mahdollisimman selkeän kuvan kohteesta.

KOSTEUSKARTOITUS

Kosteuskartoituksessa pyritään selvittämään asunnon kunto silmämääräisellä tarkistuksella sekä kosteusmittauksien avulla. Kuivuneet vanhat kosteus- tai vesivahingot jotka mahdollisesti piileskelevät rakenteiden sisällä saattavat olla vaikeita löytää kartoitusvaiheessa, jonka takia tärkeä osa kartoituksesta on myös käyttäjien kokemukset sekä riskien arviointi. Kuntokartoitukset tehdään objektiivisesti jotta se antaisi mahdollisimman selkeän kuvan kohteesta.

RIITATAPAUKSET

Riitatapauksissa annamme puolueettoman lausunnon rakennuksen tai rakenneosan kunnosta ja tarvittavista toimenpiteistä.