Kuntotutkimus

KuntokartoitusKuntotutkimus voi käsittää kokonaisvaltaista sisäilmaongelman selvittämistä tai yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunnon ja kosteusteknisen toimivuuden selvittämistä.

Kuntotutkimus aloitetaan yleisesti käyttäjien haastattelulla, koettujen ongelmien selvittämisellä, olemassa olevien asiakirjojen tarkastelulla, Rakennuksen aistinvaraisella tarkastelulla, ilmanvaihtojärjestelmän tarkastuksella, pintakosteusmittauksilla, riskirakennearvioinnilla ja homekoira tarkastuksella. edellä mainittujen toimenpiteiden perusteella saadaan hyvät lähtökohdat tarkempaan rakenteelliseen analyysiin sekä tarvittavien toimenpiteiden arviointiin.

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on saada kaikki tarvittava tieto rakennuksesta tai rakenteesta yhteen selkeään pakettiin. Mahdollisten vaurioiden laajuudet ja aiheuttajat selvitetään. Tutkimuspöytäkirjaan sisältyy toimenpide-ehdotuksia. Toimenpide-ehdotusten perusteella vauriot saadaan poistettua ja vaurioiden uudelleen syntyminen estetään.