Näytteenotto

NäytteenottoNäytteenotto on yleisesti tutkimusväline, joka liittyy muihin tutkimuksiin.

Tutkimusten yhteydessä voidaan ottaa näytteitä esimerkiksi sisäilmasta tai suoraan rakenteesta. Näytteillä voidaan todeta laboratorioanalyysien perusteella havaittuja päästöjä, kaasuja, mikrobeja tai bakteereja.

Näytteen otto suoritetaan usein tutkimusten tukena, jolloin määritellään vaurioiden laajuutta tai korjausmenetelmiä