Sisäilmaston olosuhdekartoitus

OlosuhdekartoitusUsein tiloissa on tapahtunut tilamuutoksia tms. ja/tai tilojen käyttötarkoitus sekä laskennallisesti suunnitellut henkilömäärät ovat muuttuneet eikä ilmastointi ole enää vaaditulla tasolla.

Toimisto-olosuhteissa silmien ja ylähengityteiden (nenä, kurkku, nielu) oireet, limakalvojen kuivuus, ihon kuivuus, ihon kutina, ihon punaläikkäisyys, käheä ääni, päänsärky ja henkinen väsymys, pahovointi ja huimaus sekä erilaiset yliherkkyysreaktiot ovat tutkimusten mukaan usein seurausta toimimattomasta ilmanvaihdosta varsinkin mikäli oireet häviävät tai lievenevät rakenuksesta poistuttaessa ja voimistuvat sinne palatessa.

Me reagoimme vallitseviin sisäilmasto-olosuhteisiin eri tavalla. Samoissa olosuhteissa jotkut oireilevat ja toiset eivät. Sisäilmaston olosuhdekartoituksessa tehdään työntekijän henkilökohtaisen työpisteen oloskelualueen tutkimus.

Tutkimus pitää sisällään ilmamäärän, ilmavirtausnopeuden, tuloilmalämpötilan mittaukset sekä venttiilien kunnot ja suuntaukset suhteessa työpisteeseen. Lisäksi selvitetään ilmavirtauksen heittopituudet. Tarvittaessa otamme pöly- ja/tai voc-näytteet ilmanlaadun varmistamiseksi. Näytteenotot tehdään ainoastaan tilaajan luvalla.

Tutkimuksesta tehdään kattava raportti toimenpide-ehdotuksineen.