Kuntotutkimus

Kuntotutkimus voi käsittää kokonaisvaltaista sisäilmaongelman selvittämistä tai yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunnon ja kosteusteknisen toimivuuden selvittämistä.

Kuntotutkimus aloitetaan yleisesti käyttäjien haastattelulla, koettujen ongelmien selvittämisellä, olemassa olevien asiakirjojen tarkastelulla, Rakennuksen aistinvaraisella tarkastelulla, ilmanvaihtojärjestelmän tarkastuksella, pintakosteusmittauksilla, riskirakennearvioinnilla ja homekoira tarkastuksella. edellä mainittujen toimenpiteiden perusteella saadaan hyvät lähtökohdat tarkempaan rakenteelliseen analyysiin sekä tarvittavien toimenpiteiden arviointiin.

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on saada kaikki tarvittava tieto rakennuksesta tai rakenteesta yhteen selkeään pakettiin. Mahdollisten vaurioiden laajuudet ja aiheuttajat selvitetään. Tutkimuspöytäkirjaan sisältyy toimenpide-ehdotuksia. Toimenpide-ehdotusten perusteella vauriot saadaan poistettua ja vaurioiden uudelleen syntyminen estetään.

Katso alta kuntotutkimukseen kuuluvat palvelut

Kosteusmittaukset

Mittauksia suoritetaan sekä pinnalla että rakenteiden sisällä, asiakkaan toiveiden ja tarkkuuden tarpeen mukaisesti.

Kosteusmittauksien toimialue on Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maaseutu sekä Ahvenanmaa sopimuksen mukaan.

Kosteusmittauksia suoritetaan yleisesti muiden tutkimusten tukena sekä vaurioalueiden toteamiseen ja rajaamiseen. Kosteusmittaukset on hyvä apuvälinen rakennuksen ja rakenteen kunnon arvioinnissa.

Voit myös ottaa yhteyttä jos epäilet, että talossasi on hometta tai kosteusvaurio, niin selvitämme vaurioalueen ja teemme ehdotuksen korjausmenetelmästä!

Kartoituksesta toimitamme kattavan raportin.

Lämpökuvaukset

Lämpökuvauksella saatte ainutlaatuisen näkemyksen talostanne, mistä voi olla hyötyä ostossa tai myynnissä, remontin yhteydessä tai kun haluatte vähentää talon energiakulutusta.

Lämpökameralla on mahdollista paikallistaa ilmavuotoja sekä selvittää puuttuuko rakenteesta eristettä. Lämpökameran avulla on myös mahdollista paikallistaa lattialämmitys, putkivuotoja sekä kosteusongelmia.

ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUKSET

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitetään, missä rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita sekä rakennusmateriaaleja. Tämän tiedon perusteella voidaan suunnitella rakennuksen ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet terveyden kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla ja rakennusta on turvallista käyttää.

Näytteenotto

Näytteenotto on yleisesti tutkimusväline, joka liittyy muihin tutkimuksiin. Tutkimusten yhteydessä voidaan ottaa näytteitä esimerkiksi sisäilmasta tai suoraan rakenteesta. Näytteillä voidaan todeta laboratorioanalyysien perusteella havaittuja päästöjä, kaasuja, mikrobeja tai bakteereja. Näytteen otto suoritetaan usein tutkimusten tukena, jolloin määritellään vaurioiden laajuutta tai korjausmenetelmiä

Homekoira-tutkimukset

Erikoiskoulutettu homekoira on oiva apuväline paikannettaessa homevaurioita. Koiraa voidaan käyttää ensimmäisenä askeleena sisäilmaongelmaa selvitettäessä tai muiden tutkimusmenetelmien tukena sisäilmatutkimuksissa.

Koiran avulla pystytään paikantamaan ja rajaamaan vaurioalueita nopeasti. Koira pystyy tunnistamaan jo kuivuneetkin vauriot, joita kosteusmittauksilla ei välttämättä pystytä toteamaan. Kun rakennustekninen osaaminen ja tarvittavat tutkimusmenetelmät yhdistetään, saadaan hyvät lähtökohdat vauriotutkimukselle.

Homekoiratutkimukseen sisältyy silmämääräinen tarkastelu rakennuksessa, käyttäjien haastattelu ja kattava raportti tutkimuksesta. Koiran havaintojen perusteella voidaan tehdä lisäselvityksiä vaurioiden vakavuudesta, laajuudesta, vaurion aiheuttaneista syistä ja korjausmenetelmistä.