Aktuellt

Vilken fukthanteringsplan?

december 12, 2018

Den nya förordningen angående byggnaders fukttekniska funktion steg i kraft 1.1.2018. Efter det måste man på alla byggprojekt som kräver lov, utarbeta en fukthanteringsutredning. Förordningens mål är att förebygga de... Läs mera


Vilka är de vanligaste skadliga ämnena i byggnader?

november 13, 2018

Varför undersöker man skadliga ämnen? När man skall riva eller reparera material som innehåller skadliga ämnen, måste man ta i beaktande arbetssäkerhets- och avfallshanteringsaspekterna. Fastighetens ägare har det primära ansvaret... Läs mera


Investigo vid Vasara mässan 2018

oktober 24, 2018

27.10 – 28.10.2018 ordnas Vasara-mässan i Botniahallen. Investigo är också där, vid stand A232. Kom och träffa våra fukt- och inomhusluftproffs! Vi svarar gärna på svåra frågor! Vid vårt stand... Läs mera


Ozon och andra biocider – en genväg i mögelsaneringen?

oktober 18, 2018

Kemiska desinfektionsmedel med biocideffekt används allmänt för mögelbekämpning vid renovering av fuktskadade byggnader. Enligt en utredning av Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) är det inte rekommenderat att... Läs mera


Inomhusluftens exponeringsrisker

oktober 18, 2018

Ofta när man pratar om inomhusluftproblem tänker människor de beror på mögel. Men mögel (eller mikrober) är inte enda orsaken till inomhusluftproblem. Vad kan du utsättas för när du är... Läs mera