Aktuellt

Tips för vårunderhållet av huset

mars 31, 2019

Våren har äntligen anlänt. När snön har smultit, är det en bra tid att kontrollera husets kondition efter vintern. Vi samlade ihop de viktigaste uppgifterna för vårunderhållet. Granska vattentakets kondition... Läs mera


Hur lång är livslängden på ett badrum?

mars 1, 2019

Badrummet är vanligtvis ett utrymme, vars ytor är relativt dyra att förnya. Ytornas eller vattenisoleringens otätheter är sådant som lönar sig att förutspå. En otät plats i badrummets yta kan... Läs mera


Vilken fukthanteringsplan?

december 12, 2018

Den nya förordningen angående byggnaders fukttekniska funktion steg i kraft 1.1.2018. Efter det måste man på alla byggprojekt som kräver lov, utarbeta en fukthanteringsutredning. Förordningens mål är att förebygga de... Läs mera


Vilka är de vanligaste skadliga ämnena i byggnader?

november 13, 2018

Varför undersöker man skadliga ämnen? När man skall riva eller reparera material som innehåller skadliga ämnen, måste man ta i beaktande arbetssäkerhets- och avfallshanteringsaspekterna. Fastighetens ägare har det primära ansvaret... Läs mera