Aktuellt

Ozon och andra biocider – en genväg i mögelsaneringen?

oktober 18, 2018

Kemiska desinfektionsmedel med biocideffekt används allmänt för mögelbekämpning vid renovering av fuktskadade byggnader. Enligt en utredning av Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) är det inte rekommenderat att... Läs mera


Inomhusluftens exponeringsrisker

oktober 18, 2018

Ofta när man pratar om inomhusluftproblem tänker människor de beror på mögel. Men mögel (eller mikrober) är inte enda orsaken till inomhusluftproblem. Vad kan du utsättas för när du är... Läs mera


Vad är en mikrob?

oktober 6, 2018

En mikrob är en mikro-organism som vi inte kan med bara öga se, förutom i vissa fall då de finns i mycket stor mängd. De är av storleken 1 –... Läs mera


Skall hus ”andas” eller vara täta?

oktober 1, 2018

Ofta beskylls tätheten i ett hus för att vara orsak till fuktskador. Detta är en villfarelse som härstammar från energikrisen på 1970-talet. Då tätades husen utan att hänsyn togs till... Läs mera


Känner du igen hemmets alarmerande lukter?

september 18, 2018

1. ”Jordkällarlukten” kan bero på problem med ventilationen, varpå t.ex. ersättningsluft sugs in via marken. Jordkällarlukten kan även indikera på mögelskador, varav det lönar sig att reda ut orsaken. 2.... Läs mera


MOT: Mögelhus och bostadsaffär, 3.9.2018

september 3, 2018

En objektiv konditionsgranskning av hög kvalitet lönar sig alltid att låta utföras vid en bostadsaffär. Oftast är den billigaste inte den bästa. I våra rapporter vill vi alltid ta fram... Läs mera


Myt: Betong torkar 1cm/vecka

augusti 27, 2018

Betongens torkning är en långsam process. Då betongen torkar betyder det att, det fria vattnet i betongens porer försvinner. Samtidigt kryper betongen. Cement behöver vatten för att härda, men cement... Läs mera


Hösten kommer, kom ihåg husets höstunderhåll!

augusti 27, 2018

Ett egnahemshus kräver regelbundet underhåll och reparation. När man reparerar små skador utan dröjsmål, så förebygger man att större skador sker. Vid egnahemshusets höstunderhåll förbereder man det för vintern ankomst... Läs mera