Aktuellt

Vilka är de vanligaste skadliga ämnena i byggnader?

november 13, 2018

Varför undersöker man skadliga ämnen? När man skall riva eller reparera material som innehåller skadliga ämnen, måste man ta i beaktande arbetssäkerhets- och avfallshanteringsaspekterna. Fastighetens ägare har det primära ansvaret... Läs mera


Investigo vid Vasara mässan 2018

oktober 24, 2018

27.10 – 28.10.2018 ordnas Vasara-mässan i Botniahallen. Investigo är också där, vid stand A232. Kom och träffa våra fukt- och inomhusluftproffs! Vi svarar gärna på svåra frågor! Vid vårt stand... Läs mera


Ozon och andra biocider – en genväg i mögelsaneringen?

oktober 18, 2018

Kemiska desinfektionsmedel med biocideffekt används allmänt för mögelbekämpning vid renovering av fuktskadade byggnader. Enligt en utredning av Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) är det inte rekommenderat att... Läs mera


Inomhusluftens exponeringsrisker

oktober 18, 2018

Ofta när man pratar om inomhusluftproblem tänker människor de beror på mögel. Men mögel (eller mikrober) är inte enda orsaken till inomhusluftproblem. Vad kan du utsättas för när du är... Läs mera


Vad är en mikrob?

oktober 6, 2018

En mikrob är en mikro-organism som vi inte kan med bara öga se, förutom i vissa fall då de finns i mycket stor mängd. De är av storleken 1 –... Läs mera


Skall hus ”andas” eller vara täta?

oktober 1, 2018

Ofta beskylls tätheten i ett hus för att vara orsak till fuktskador. Detta är en villfarelse som härstammar från energikrisen på 1970-talet. Då tätades husen utan att hänsyn togs till... Läs mera


Känner du igen hemmets alarmerande lukter?

september 18, 2018

1. ”Jordkällarlukten” kan bero på problem med ventilationen, varpå t.ex. ersättningsluft sugs in via marken. Jordkällarlukten kan även indikera på mögelskador, varav det lönar sig att reda ut orsaken. 2.... Läs mera


MOT: Mögelhus och bostadsaffär, 3.9.2018

september 3, 2018

En objektiv konditionsgranskning av hög kvalitet lönar sig alltid att låta utföras vid en bostadsaffär. Oftast är den billigaste inte den bästa. I våra rapporter vill vi alltid ta fram... Läs mera