Vi är Investigo

Niklas Mehtonen

Verkställande direktör, byggnadsingenjör

niklas.mehtonen@investigo.fi
tel. 045 808 1890

Vasa

Teppo Tervo

Byggn.Ing. , AHA, mögelhundshandledare

teppo.tervo@investigo.fi
tel. 041 459 3603

Seinäjoki, Vasa

Michael Nyby

Ventilation, OVK, Byggm.

michael.nyby@investigo.fi
tel. 045 169 3499

Vasa, Seinäjoki, Mariehamn

Sebastian Grönlund

VTT-personcertifikat för fuktmätning

sebastian.gronlund@investigo.fi
tel. 050 337 1295

Vasa

Kristina Fors

Byggnadsingenjör

kristina.fors@investigo.fi
tel. 050 310 3537

Vasa

Tommi Tervo

Konditionsgranskare

tommi.tervo@investigo.fi
tel. 050 560 9945

Seinäjoki, Vasa

Marika Kesti

Byggmästare

marika.kesti@investigo.fi
tel. 050 465 1110

Seinäjoki

Oscar Buss

Byggnadsingenjör

oscar.buss@investigo.fi
tel. 0457 345 5078

Mariehamn

Sebastian Nygård

Byggnadsingenjör

sebastian.nygard@investigo.fi
tel. 0457 345 5073

Mariehamn

Ropo

Mögelhund

teppo.tervo@investigo.fi
tel. 041 459 3603

Är det du?

Du kan alltid sända oss en öppen ansökan!

Vi söker ständigt yrkeskunnig och motiverad personal till vårt växande byggnads- och ventilationsundersöknings företag till områden i Österbotten, Södra Österbotten och Åland.
<br><br>
Investigo Oy Ab är ett växande företag, som erbjuder sina arbetare en trivsam arbetsmiljö med omväxlande och intressanta arbetsuppgifter. Hos oss på Investigo finns det utmärkta möjligheter att göra karriär, utvecklas i arbetet och vi garanterar de bästa arbetsredskapen, skolning samt stöd under projekten samt försäkring av kvalitén. Till uppgifterna hör att utföra kvalitetsenliga och objektiva byggnads- och inomhusmiljöundersökningar, saneringsplaner samt skapa kvalitetssäkra, skräddarsydda och enhetliga projekt till kunden.
<br><br>
Tilläggsinformation: Niklas
<br>
Ansökning: <a href="mailto:info@investigo.fi">info@investigo.fi</a>

Ansökning
info@investigo.fi

Vasa

Silmukkatie 21
65100 Vasa

niklas.mehtonen@investigo.fi
040 1234 567

Seinäjoki

Vapaudentie 32-34 B9
60100 Seinäjoki

teppo.tervo@investigo.fi
041 459 3603

Åland

Uppgårdsvägen 10
22100 Mariehamn

michael.nyby@investigo.fi
045 169 3499