Bostadsaffärer

Vid en försäljning eller vid ett köp lönar det sig att låta utföras en noggrann granskning, så det inte uppstår problem i efterhand.

 

Se nedan de tjänster som hör till bostadsaffärer

Konditionsgranskning

I en konditionsgranskning strävar man till att så noggrant som möjligt kartlägga husets skick, via okulär och sensorisk granskning samt fuktmätningar. Intorkade gamla fukt- och vattenskador som möjligtvis gömmer sig inne i konstruktionerna kan vara svåra att hitta utan att öppna konstruktionerna i kartläggningsskedet, varav en viktig del av kartläggningen även är objektets historia, användarnas erfarenheter samt utvärdering av riskerna. Försäljningskartläggningarna görs objektivt så att de skall ge en såpass klar bild av objektets skick som möjligt.

Undersökningar vid tvister

I ett tvistefall ger vi ett objektivt utlåtande på byggnadens eller byggnadsdelens kondition och vilka åtgärder som behövs för att reparera skadorna.

Försäljningskartläggningarna görs objektivt så att de skall ge en såpass klar bild av objektets skick som möjligt.

Fuktkartläggning

I en fuktkartläggning strävar man till att så noggrant som möjligt kartlägga bostadens skick, via okulär och sensorisk granskning samt fuktmätningar. Intorkade gamla fukt- och vattenskador som möjligtvis gömmer sig inne i konstruktionerna kan vara svåra att hitta i kartläggningsskedet, varav en viktig del av kartläggningen även är användarnas erfarenheter samt utvärdering av riskerna. Försäljningskartläggningarna görs objektivt så att de skall ge en såpass klar bild av objektets skick som möjligt.Försäljningskartläggningarna görs objektivt så att de skall ge en såpass klar bild av objektets skick som möjligt.

Energicertifikat

Ett energicertifikat är ett verktyg med vilket man kan jämföra och förbättra en byggnads energieffektivitet.

Energicertifikat krävs när ett småhus säljs eller hyrs ut. Vi gör energicertifikat även på radhus och våningshus samt energiutredningar vid nybyggen.