Homekoiran käyttö, hyötyä vai ei?

10 lokakuun, 2018

Homekoira on viitteellinen tutkimusväline, koiran avulla voidaan parhaimmillaan saada alustavaa tietoa rakenteiden kuntotutkimusta varten. Lopulliset ongelmat, aiheuttajat ja ratkaisut löytyvät johdonmukaisilla ja monialaisilla tutkimuksilla, homekoiraa voidaan käyttää alustavana tutkimusmenetelmänä mahdollisten kosteusvaurioiden (joko aktiivisten tai vanhojen jo kuivuneiden) paikallistamisessa.  On hyvä myös huomioida, että koira etsii ainoastaan mikrobiperäistä hajua, sekä mahdollisia homevaurioita. Koiran avulla ei voida siis selvittää kaikkia mahdollisia ongelmia tai haitta-aineita tutkittavassa tilassa.

Koiran ilmaisukäytökselle voi olla monia syitä eikä aina tarkoita massiivista kosteusvauriota juuri koiran merkkaamassa kohdassa. Koira saattaa ilmaista ilmavuotopaikkoja, sauma alueita jossa esimerkiksi maaperäinen haju pääsee rakennuksen sisälle tai esimerkiksi vanhaa jo kuivunutta kosteusvauriota. Yleensä aktiiviset kosteusvauriot saadaan tehokkaammin paikallistettua ja rajattua kosteusmittausten avulla.

Koiran käytöstä saatu tieto helpottaa kuntotutkijan työtä, joka vaatii ymmärrystä hajujen liikkeestä, rakennetyyppien riskeistä ja oikeanlaisesta tutkimusprojektin suunnittelusta.

Mikäli koiraa käytetään ainoana tutkimusvälineenä, koiran käyttö saattaa aiheuttaa enemmän kysymysmerkkejä kuin ratkaisuja.

Mikäli haluat lisää tietoa homekoiran käytöstä, hinnoista ja aikatauluista, soita Teppo Tervolle, 010 299 5130 tai laita sähköpostia teppo.tervo@investigo.fi

Teppo Tervo