Miten sisäilmaongelmia ehkäistään? Listasimme neljä tärkeää asiaa!

27 tammikuun, 2019

Rakenteiden kosteudenhallinta rakentamisen aikana on oltava kunnossa. Mittaukset tehdään riittävän kattavasti ja dokumentoidaan.

Valitaan vähäpäästöiset, yhteensopivat tuotteet.

Ilmanvaihto pitää olla hyvin suunniteltu ja toteutettu. Etenkin ensimmäisen käyttövuoden aikana materiaaleista emittoituu paljon päästöjä, jonka takia ilmanvaihto pitää olla riittävän tehokas. On muistettava, että ilmanvaihdon osa-aikaistaminen voi olla riski sisäilman laadun kannalta ja automaattisäätyvät järjestelmät eivät aina toimi suunnitellusti.

Tilat käytetään, huolletaan ja siivotaan asianmukaisesti.

Niklas Mehtonen