Miten sisäilmaongelmia ehkäistään? Listasimme neljä tärkeää asiaa!

27 tammikuun, 2019

Rakenteiden kosteudenhallinnan on oltava kunnossa rakentamisen aikana. Mittaukset tulee tehdä riittävän kattavasti ja dokumentoidusti.

Rakentajan tulee valita vähäpäästöisiä ja yhteensopivia tuotteita.

Ilmanvaihto tulee olla hyvin suunniteltu ja toteutettu. Eteenkin ensimmäisen käyttövuoden aikana materiaaleista emittoituu paljon päästöjä, jonka takia ilmanvaihto pitää olla riittävän tehokas. On muistettava, että ilmanvaihdon osa-aikaistaminen voi olla riski sisäilman laadun kannalta ja automaattisäätyvät järjestelmät eivät aina toimi suunnitellusti.

Tiloja tulee käyttää, huoltaa ja siivota asianmukaisesti.

Niklas Mehtonen