Odottamattomia ongelmia asuntokaupan jälkeen! Mitä tehdä?

13 lokakuun, 2019

Itselle uusi koti on hankittu ja kaupanteon jälkeen havaitaan outoja hajuja tai selvää oireilua rakennuksessa oleillessa. Rakennuksen todellinen kunto ja sisäilmaston terveellisyys alkaa todella huolestuttaa uusia omistajia ja mieleen tulee, onko uudesta unelmakodista muuttumassakin medioissakin paljon esillä ollut hometalo ja painajainen.

Sisäilman ongelmat voivat johtua useista tekijöistä kuten kastuneista tai homeisista rakenteista, haitta-aineista, kuitupäästöistä tai puutteellisesta ilmanvaihdosta. Sisäilmaston ongelmat ovatkin usein monen tekijän summa eikä välttämättä ollenkaan yksinkertainen palapeli.

Meiltä Investigolta saa apua ongelmatilanteen ratkaisemiseen, jolloin rakennus tutkitaan huolellisesti ja mahdolliset piilovirheet rakennuksesta ja rakenteista selvitetään yksityiskohtaisesti.

Sisäilmaongelma havaittaessa on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti toimenpiteisiin ongelman ratkaisemiseksi. Myyjää on reklamoitava välittömästi, kun ongelma tai virhe-epäily havaitaan ja myyjälle on annettava mahdollisuus selvittää ongelma oman asiantuntijansa toimesta. Reklamaatio ja vaatimukset on esitettävä asunnon tai kiinteistön myyjälle todisteellisesti varsin lyhyessä ajassa. Varminta on hoitaa vaatimukset perille 3 – 4 kuukauden reklamaatioajassa virheen havaitsemisesta.

Erityisen tärkeää ongelmia ratkaistaessa on käyttää sellaista asiantuntijaa, jolla on riittävä osaaminen, kokemus ja koulutus sisäilmaongelmien ratkaisusta ja tutkijan on voitava antaa lausunto mahdollisesta terveyshaittaa aiheuttavista tekijöistä.

Meillä Investigolla on pitkä kokemus rakennusten ja sisäilmaongelmien tutkimuksesta ja ratkaisemisesta. Meillä on myös RTA (rakennusterveysasiantuntija) pätevyys, jolloin voidaan arvioida altistumisolosuhteet ja terveystarkastaja voi käyttää asiakirjojamme terveyshaitan arvioinnissa.

Jos yhteisymmärrystä sisäilmaongelmasta tai havaituista virheistä ei saada, riidat voidaan ratkaista käräjäoikeudessa. Vielä käräjäoikeudessakin osapuolet voivat pyytää asian ratkaisemista tuomioistuinsovittelussa, joka on täysimittaista käräjäoikeudenkäyntiä huomattavasti nopeampi ja edullisempi tapa ratkaista riitatilanne.

Investigo on myös toiminut lukuisia kertoja asiantuntijatodistajana oikeudessa.

Mikäli sinä tarvitset apua, ota yhteyttä niin ratkaistaan ongelmat!

Teppo Tervo