TALOYHTIÖT

Katso alta taloyhtiöille räätälöyidyt palvelut

Kuntoarviot ja pts

Asuinkiinteistön korjaustarpeiden hyvä ennakointi ja ajan tasalla olevat tiedot kiinteistön kunnosta auttavat taloudellisessa ja suunnitelmallisessa kiinteistönpidossa. Yksittäisillä nopeilla pintapuolisilla ratkaisuilla päästään helposti hetkeksi eteenpäin mutta todellisuudessa kulman takana saattaa odottaa jo isompi ongelma ja suuret kustannukset. On syytä hyväksyä tosiasia, että korjaushankkeet ovat osa kiinteistönhallinnan arkipäivää, sillä niiden vaikutus taloyhtiön talouteen on suuri. Kuntoarvion avulla selvitetään kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien kunto tulevien korjaustarpeiden määrittämiseksi. Kuntoarvioon sisältyvä 10 vuoden Pitkän Tähtäimen Suunnitelma (PTS) kertoo korjausten ajoittumisesta, kiireellisyydestä sekä mahdollisesti myös kustannustasosta.

Valvonta ja laadunvarmistus

Tarjoamme laadukasta valvontaa, laadunvarmistusta ja dokumentointia niin uudisrakentamiseen kuin saneeraamiseenkin. Erikoisosaamistamme on kosteustekninen sekä ilmastointiin liittyvä konsultointi, suunnittelu ja laadunvarmistus. Rakennuksen kosteusteknisten rakenteiden kokonaisratkaisut saattavat vaikuttaa rakennuksen elinkaareen ja turvalliseen käyttöön. Valvomme vaativiakin projekteja ammattitaidolla ja luotettavasti.

Kosteudenhallinta-koordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on valvoa kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan. Työ voidaan suorittaa myös Kuivaketju10:ä noudattaen. Investigon kosteuskoordinaattori voi auttaa kosteusteknisissä asioissa jo suunnitteluvaiheessa sekä olla työn valvojana.

Lämpökuvaukset

Lämpökuvauksella saatte ainutlaatuisen näkemyksen talostanne, mistä voi olla hyötyä ostossa tai myynnissä, remontin yhteydessä tai kun haluatte vähentää talon energiakulutusta.

Lämpökameralla on mahdollista paikallistaa ilmavuotoja sekä selvittää puuttuuko rakenteesta eristettä. Lämpökameran avulla on myös mahdollista paikallistaa lattialämmitys, putkivuotoja sekä kosteusongelmia.

Rakennusterveys-asiantuntijan palvelut

Rakennusterveysasiantuntijalla on pätevyys tutkia ja antaa lausunto terveyshaittaa aiheuttavista kemiallisista, fysikaalisista ja biologisista tekijöistä. Monipuolisen osaamisen ansiosta samalla voidaan tutkia rakenteiden yleistä kuntoa ja korjaustarvetta. Kokonaisvaltainen tutkimus antaa heti realistisemman kuvan tarvittavista toimenpiteistä tilanteen parantamiseksi. Investigo Oy Ab:lla on sertifioitu rakennusterveysasiantuntija.

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Kuntotutkimuksella selvitetään rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kunto. Kokonaisvaltainen kuntotutkimus käsittää myös IV-järjestelmän kuntotutkimus. Tutkimuksen perustana toimii Ympäistöministeriön ympäistöopas 2016 (kosteus- ja sisäimatekninen kuntotutkimus-opas).

Voidaan myös räätälöidä teidän kohteellenne sopiva kuntotutkimus, esim. mikäli tarve on selvittää vain yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunto tai kosteustekninen toimivuus.

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on saada kaikki tarvittava tieto rakennuksesta tai rakenteesta yhteen selkeään pakettiin. Mahdollisten vaurioiden laajuudet ja aiheuttajat selvitetään. Tutkimuspöytäkirjaan sisältyy toimenpide-ehdotuksia. Toimenpide-ehdotusten perusteella vauriot saadaan poistettua ja vaurioiden uudelleen syntyminen estetään.

Korjaustöiden kilpailuttaminen

Autamme mielellään oikean urakoitsijan valitsemisessa ja/tai korjaustyöurakan kilpailuttamisessa. Laadimme tarpeen mukaan tarvittavat dokumentit (turvallisuusasiakirja, urakkaohjelma, urakkasopimus, saneeraussuunnitelma yms.)

Asbesti ja haitta-aineet

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitetään, missä rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita sekä rakennusmateriaaleja. Tämän tiedon perusteella voidaan suunnitella rakennuksen ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet terveyden kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla ja rakennusta on turvallista käyttää.

Energiatodistukset

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistus vaaditaan pientalon myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Laadimme energiatodistuksia myös kerros- ja rivitaloihin sekä laadimme energiaselvityksiä uudisrakentamisen yhteydessä.

ILMAtiiveysmittauksia ja merkkiainekokeita

Rakennuksen ilmapitävyyden määrittämisessä voidaan tehdä ilmatiiveysmittauksia. Ilmatiiveydellä on suuri merkitys sisäilman laatuun, energiatehokkuuteen, asumismukavuuteen yms. Samalla voidaan paikallistaa ilmavuotoja lämpökameralla. Pienten ilmavuotojen etsimisessä on mahdollista käyttää myös merkkiainekokeita.