Kaupungit ja kunnat

Katso alta kaupungille ja kunnille räätälöidyt palvelut

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Kuntotutkimuksella selvitetään rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kunto. Kokonaisvaltainen kuntotutkimus käsittää myös IV-järjestelmän kuntotutkimus. Tutkimuksen perustana toimii Ympäistöministeriön ympäistöopas 2016 (kosteus- ja sisäimatekninen kuntotutkimus-opas).

Voidaan myös räätälöidä teidän kohteellenne sopiva kuntotutkimus, esim. mikäli tarve on selvittää vain yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunto tai kosteustekninen toimivuus.

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on saada kaikki tarvittava tieto rakennuksesta tai rakenteesta yhteen selkeään pakettiin. Mahdollisten vaurioiden laajuudet ja aiheuttajat selvitetään. Tutkimuspöytäkirjaan sisältyy toimenpide-ehdotuksia. Toimenpide-ehdotusten perusteella vauriot saadaan poistettua ja vaurioiden uudelleen syntyminen estetään.

Autamme myös viestinnässä henkilökunnalle tai muille ihmisille jota asia koskettaa.

Valvonta ja laadunvarmistus

Tarjoamme laadukasta valvontaa, laadunvarmistusta ja dokumentointia niin uudisrakentamiseen kuin saneeraamiseenkin. Erikoisosaamistamme on kosteustekninen sekä ilmastointiin liittyvä konsultointi, suunnittelu ja laadunvarmistus. Rakennuksen kosteusteknisten rakenteiden kokonaisratkaisut saattavat vaikuttaa rakennuksen elinkaareen ja turvalliseen käyttöön. Valvomme vaativiakin projekteja ammattitaidolla ja luotettavasti.

Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksella selvitetään, missä rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita sekä rakennusmateriaaleja. Tämän tiedon perusteella voidaan suunnitella rakennuksen ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet terveyden kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla ja rakennusta on turvallista käyttää.

Lämpökuvaukset

Lämpökuvauksella saatte ainutlaatuisen näkemyksen talostanne, mistä voi olla hyötyä ostossa tai myynnissä, remontin yhteydessä tai kun haluatte vähentää talon energiakulutusta.

Lämpökameralla on mahdollista paikallistaa ilmavuotoja sekä selvittää puuttuuko rakenteesta eristettä. Lämpökameran avulla on myös mahdollista paikallistaa lattialämmitys, putkivuotoja sekä kosteusongelmia.

ILMAtiiveysmittauksia ja merkkiainekokeita

Rakennuksen ilmapitävyyden määrittämisessä voidaan tehdä ilmatiiveysmittauksia. Ilmatiiveydellä on suuri merkitys sisäilman laatuun, energiatehokkuuteen, asumismukavuuteen yms. Samalla voidaan paikallistaa ilmavuotoja lämpökameralla. Pienten ilmavuotojen etsimisessä on mahdollista käyttää myös merkkiainekokeita.

Rakennusterveys-asiantuntijan palvelut

Rakennusterveysasiantuntijalla on pätevyys tutkia ja antaa lausunto terveyshaittaa aiheuttavista kemiallisista, fysikaalisista ja biologisista tekijöistä. Monipuolisen osaamisen ansiosta samalla voidaan tutkia rakenteiden yleistä kuntoa ja korjaustarvetta. Kokonaisvaltainen tutkimus antaa heti realistisemman kuvan tarvittavista toimenpiteistä tilanteen parantamiseksi. Investigo Oy Ab:lla on sertifioitu rakennusterveysasiantuntija.

Koulutukset ja luennot

Tarjoamme kouluille, kaupungille, kunnille, yrityksille sekä yhdistyksille räätälöityjä koulutuspalveluita esim. kiinteistön kuntoon, sisäilmaan, homeeseen, haitta-aineisiin tai kosteustekniikkaan liittyen. Ota yhteyttä niin räätälöidään teidän henkilökunnallenne tai kuulijoille sopiva koulutuspaketti.

Kosteudenhallinta-koordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on valvoa kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan. Työ voidaan suorittaa myös Kuivaketju10:ä noudattaen. Investigon kosteuskoordinaattori voi auttaa kosteusteknisissä asioissa jo suunnitteluvaiheessa sekä olla työn valvojana.

Kiinteistökaupan kuntotarkastus

Kiinteistön myymisessä on tärkeintä tietää, mitä myy. Myyjälle on laissa asetettu laaja tiedonantovelvollisuus itse rakennuksesta, tontista ja myös alueesta, jolla kiinteistö sijaitsee. Kuntotarkastuksessa pyritään selvittämään rakennuksen kunto silmämääräisellä ja aistinvaraisella tarkistuksella sekä kosteusmittauksien avulla. Kuivuneet vanhat kosteus- tai vesivahingot, jotka mahdollisesti piileskelevät rakenteiden sisällä saattavat olla vaikeita löytää kartoitusvaiheessa ilman rakenneavauksia, jonka takia tärkeä osa kartoituksesta on myös talon historian selvittäminen, käyttäjien kokemukset sekä riskien arviointi. Kuntokartoitukset tehdään objektiivisesti, jotta se antaisi mahdollisimman selkeän kuvan kohteesta.

Energiatodistukset

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Energiatodistus vaaditaan pientalon myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Laadimme energiatodistuksia myös kerros- ja rivitaloihin sekä laadimme energiaselvityksiä uudisrakentamisen yhteydessä.