Aktuellt

När lönar det sig att utföra en konditionsgranskning?

februari 10, 2022

En konditionsgranskning är en teknisk bedömning av objektet kondition, underhålls- och reparationsbehov samt riskkonstruktionerna vid granskningstillfället, och denna utförs an en byggnadsteknisk sakkunnig person. Konditionsgranskningen baserar sig på konditionsgranskarens observationer,... Läs mera


Infoinslag om Radon!

januari 24, 2022

Radon är en radioaktiv, färglös och luktfri gas som förekommer i inomhusluften i bostäder och arbetsplatser. Långvarig vistelse i utrymmen med hög radonhalt ökar avsevärt risken för att insjukna i... Läs mera


En sakkunnig övervakare garanterar ett lyckat projekt

mars 8, 2021

Vår tjänst för övervakning av det byggnadstekniska arbetet, garanterar att objektet utförs enligt god byggnadssed, i enlighet med dagens byggnadsbestämmelser och planerna. Med arbetsplatsövervakning garanteras också, att tidsplanen uppföljd och... Läs mera


Lufttähetsmätningar – varför?

oktober 14, 2020

Från Investigo Oy Ab får även luftäthetsmätningar samt spårgasmätningar! Vad är det för nytta med dessa mätningar? – I byggnadsskedet konstatera luftläckage och åtgärda dessa. – Konstatera och åtgärda luftläckage... Läs mera


Meddelande: Koronavirus

mars 15, 2020

Bästa kund och samarbetspartner, Vi strävar till att betjäna er normalt trots koronavirusepidemin. Ifall ni har rest utomlands inom de två senaste veckor eller om ni har influensasymptom, ber vi... Läs mera


Riskkonstruktion: Bristfälligt ventilerat vindsbjälklag

september 9, 2019

Med ventilationen av vindsbjälklaget menar man luftombyte mellan isolering och vattentaket. Problem kan uppstå, då ventilationen är otillräcklig eller den saknas helt. Bristfälligt ventilerade takkonstruktioner har varit vanliga mellan åren... Läs mera


Riskkonstruktion: Blind sockel

september 3, 2019

Med en blind sockel menar man en sådan lösning, där ytterväggens bärande träkonstruktion går lägre ner än den synliga stenfoten. Ofta är ytterväggens syll även lägre ner än golvets nivå.... Läs mera


Riskkonstruktion: Träreglat bottenbjälklag

september 1, 2019

Med ett träreglat bottenbjälklag menar man en konstruktion, där en träreglad golvkonstruktion har blivit monterad ovanpå en markburen betongplatta. Konstruktionstypen var ett vanligt byggnadssätt på 1950 –  1980 talet. Med... Läs mera


SNABBTEST: HEMTESTER FÖR MÖGEL

maj 10, 2019

Från nätet kan man köpa allt möjligt, till exempel mögeltest. Vi införskaffade ett par ”Healthful Home 5 minute mold test” för att vi ville testa hur dessa fungerar. Testen är... Läs mera


Tips för vårunderhållet av huset

mars 31, 2019

Våren har äntligen anlänt. När snön har smultit, är det en bra tid att kontrollera husets kondition efter vintern. Vi samlade ihop de viktigaste uppgifterna för vårunderhållet. Granska vattentakets kondition... Läs mera


Hur lång är livslängden på ett badrum?

mars 1, 2019

Badrummet är vanligtvis ett utrymme, vars ytor är relativt dyra att förnya. Ytornas eller vattenisoleringens otätheter är sådant som lönar sig att förutspå. En otät plats i badrummets yta kan... Läs mera


Vilken fukthanteringsplan?

december 12, 2018

Den nya förordningen angående byggnaders fukttekniska funktion steg i kraft 1.1.2018. Efter det måste man på alla byggprojekt som kräver lov, utarbeta en fukthanteringsutredning. Förordningens mål är att förebygga de... Läs mera


Vilka är de vanligaste skadliga ämnena i byggnader?

november 13, 2018

Varför undersöker man skadliga ämnen? När man skall riva eller reparera material som innehåller skadliga ämnen, måste man ta i beaktande arbetssäkerhets- och avfallshanteringsaspekterna. Fastighetens ägare har det primära ansvaret... Läs mera


Investigo vid Vasara mässan 2018

oktober 24, 2018

27.10 – 28.10.2018 ordnas Vasara-mässan i Botniahallen. Investigo är också där, vid stand A232. Kom och träffa våra fukt- och inomhusluftproffs! Vi svarar gärna på svåra frågor! Vid vårt stand... Läs mera


Ozon och andra biocider – en genväg i mögelsaneringen?

oktober 18, 2018

Kemiska desinfektionsmedel med biocideffekt används allmänt för mögelbekämpning vid renovering av fuktskadade byggnader. Enligt en utredning av Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) är det inte rekommenderat att... Läs mera


Inomhusluftens exponeringsrisker

oktober 18, 2018

Ofta när man pratar om inomhusluftproblem tänker människor de beror på mögel. Men mögel (eller mikrober) är inte enda orsaken till inomhusluftproblem. Vad kan du utsättas för när du är... Läs mera


Vad är en mikrob?

oktober 6, 2018

En mikrob är en mikro-organism som vi inte kan med bara öga se, förutom i vissa fall då de finns i mycket stor mängd. De är av storleken 1 –... Läs mera


Skall hus ”andas” eller vara täta?

oktober 1, 2018

Ofta beskylls tätheten i ett hus för att vara orsak till fuktskador. Detta är en villfarelse som härstammar från energikrisen på 1970-talet. Då tätades husen utan att hänsyn togs till... Läs mera


Känner du igen hemmets alarmerande lukter?

september 18, 2018

1. ”Jordkällarlukten” kan bero på problem med ventilationen, varpå t.ex. ersättningsluft sugs in via marken. Jordkällarlukten kan även indikera på mögelskador, varav det lönar sig att reda ut orsaken. 2.... Läs mera


MOT: Mögelhus och bostadsaffär, 3.9.2018

september 3, 2018

En objektiv konditionsgranskning av hög kvalitet lönar sig alltid att låta utföras vid en bostadsaffär. Oftast är den billigaste inte den bästa. I våra rapporter vill vi alltid ta fram... Läs mera


Myt: Betong torkar 1cm/vecka

augusti 27, 2018

Betongens torkning är en långsam process. Då betongen torkar betyder det att, det fria vattnet i betongens porer försvinner. Samtidigt kryper betongen. Cement behöver vatten för att härda, men cement... Läs mera


Hösten kommer, kom ihåg husets höstunderhåll!

augusti 27, 2018

Ett egnahemshus kräver regelbundet underhåll och reparation. När man reparerar små skador utan dröjsmål, så förebygger man att större skador sker. Vid egnahemshusets höstunderhåll förbereder man det för vintern ankomst... Läs mera