Dataskyddspolicy

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer eller begärelser angående denna integritetspolicy. Du kan även använda vår blankett.

Vi vill skydda din integritet.

Denna integritetspolicy beskriver principerna som gäller för hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller. Läs dokumentet noggrant för att få insikt i våra principer och rutiner avseende dina personuppgifter och hur de hanteras.

Information som du uppger för oss är information som du uppger för oss genom att kommunicera med oss via e-post, telefon eller sociala medier eller vid ett beställt uppdrag. Informationen omfattar uppgifter som du uppger när du deltar i tävlingar, kampanjer eller förfrågningar. Informationen som du uppger för oss kan omfatta, men är inte begränsad till, ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Vi kommer endast att begära uppgifter som krävs för det specifika ändamålet.

Genom att överlämna dessa uppgifter ger du oss tillåtelse att samla in och bearbeta uppgifterna för att kunna tillhandahålla den information och tjänster som du har begärt av oss.

Vi sparar denna information elektroniskt och delvist på papper. Den elektroniska informationen sparas på en egen skyddad server och den kontaktinformation som behövs för faktureringen i Netvisor faktureringsprogrammet samt Yohto-businessplattformen. Om papper sparas, så den personliga information som sparas på papper sparar vi i vårt låsta arkiv.

 

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in följande information:

  • Teknisk information, inklusive IP-adress (Internet Protocol) som din dator använder för att ansluta till internet, dina inloggningsuppgifter, typ av webbläsare och version, tidszon, typer och versioner av plugin-program i webbläsaren, enhetstyper, operativsystem, tid och datum för medgivande samt plattform

 

Vi använder ej nyhetsbrev eller automatiska e-postlistor.

Vi lagrar dina personuppgifter under den period som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan komma att överlåta dina uppgifter till tredje part om så krävs i lag eller om tredje part anlitas för att bearbeta dina uppgifter under vår översyn.

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder cookies för att hjälpa oss analysera hur webbplatsen används. Mer information om Google Analytics finns på http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html