Hösten kommer, kom ihåg husets höstunderhåll!

27 augusti, 2018

Ett egnahemshus kräver regelbundet underhåll och reparation. När man reparerar små skador utan dröjsmål, så förebygger man att större skador sker.

Vid egnahemshusets höstunderhåll förbereder man det för vintern ankomst genom att kartlägga husets kondition och göra reparationer som behövs före vintern. Och regelbundet underhåll lönar sig. Att bo i ett välskött hus är ekonomiskt och säkert, och huset håller sitt värde.


Minneslista till höstunderhållet

Tak

 • Rengör taket från löv och skräp. Puhdista katto lehdistä ja roskista.
 • Granska utskiftsplåtars, taksteges och snöskyddens kondition och fastsättning.
 • Granska takets täthet. Riskplatser är speciellt takgirar och genomföringar.


 • Regnvattensystem och dräneringar

 • Rengör regnvattenrännor och stuprör från skräp och löv och granska dess kondition. Reparera läckageplatser.
 • Se till att regnvattnet går direkt ner i brunnarna och se till att brunnarna är rena.
 • Se till att vattnet ej lämnar bredvid huset utan rinner bort ifrån huset.
 • Det lönar sig att granska dräneringens kondition och funktion.


 • Dörrar och fönster

 • Se till att dörrars och fönsters tätningar är i gott skick.
 • Granska att fönsterplåtarna är täta och i gott skick. Se även till att lutningarna är tillräckliga så vattnet rinner bort ifrån fönstret.


 • Värme- och ventilationssystem

 • I ett hus med eluppvärmning, granska termostatens funktion.
 • I ett hus med vattenburen centralvärme, granska radiatorernas funktion och att trycket ej faller i systemet.
 • Om du har oljeuppvärmning, se till att pannan fungerar, underhåll brännaren och se till att oljan räcker till.
 • Rengör ventilationskanalerna regelbundet och se till att ventilationssystemet fungerar.


 • Trädgård

 • Töm vattenposter och trädgårdsslangar.
 • Skaffa färdigt sandningssand inför vintern.
 • Kolla att utomhuslamporna fungerar.
 • Niklas Mehtonen