Meddelande: Koronavirus

15 mars, 2020

Bästa kund och samarbetspartner,

Vi strävar till att betjäna er normalt trots koronavirusepidemin.

Ifall ni har rest utomlands inom de två senaste veckor eller om ni har influensasymptom, ber vi om att ni kontaktar oss endast via telefon eller via andra fjärranslutningar.

Detta gör vi av säkerhetsskäl, så vi skall kunna hålla igång våra tjänster som normalt och hålla våra arbetstagare friska. Vi hoppas ni beaktar vår begäran.

Med vänlig hälsning
Investigo Oy Ab

Niklas Mehtonen