Mögelhunden Ropo gick på pension och Raju tog över

9 oktober, 2019

Vår långvariga och erfarna arbetstagare, mögelhunden Ropo, har slutligen gått på fulltids pension. Ropo har fungerat som specialsökhund i flera företag under sin karriär. Ropo började skola sig till en specialsökhund föst när han var 3 år gammal och blev utexaminerad från Björneborgs Winnovas skolning med toppen betyg.

Ropo är en blandrashund, och innehåller bland annat Rotweiler, finsk stövare och labrador. Till Ropos bästa egenskaper har hört att han är väldigt säker i sitt arbete, som troligtvis härstammar från hans envisa natur. Ropo har en utomstående arbetsmoral och arbete har utförts så att svetten runnit då det funnits behov. Ropo har också en utomstående egenskap att han inte berörs av olika störningar då han jobbar, t.ex. som att då han jobbar hälsar han inte på sina kunder. Dock är han en hund med en oändlig aptit, varav godsaker som står framme kan störa hans arbete.

Ropo spenderar sina pensionsdagar på landet, ofta ute på gården, utan större skyldigheter. Ropo är nu som hemmahund hos Teppo och njuter av att ligga i solen och sova på soffan.

Detta betyder att efter Ropo har mögelhunden Raju tagit över. Raju är en Welsh Corgi. Raju är full av iver och motivation och även han är skolad i Björneborgs Winnovas skolning för specialsökhundar. Raju är betydligt mindre och smidigare än Ropo, trots sina korta ben. Raju har redan nu över 12 månaders erfarenhet av verkliga uppdrag på fältet. I början utförde Raju fältarbeten tillsammans med Ropo men har nu tagit över och utför sökuppdragen själv.

Raju är självsäker i sitt arbete och markerar fynden med att gå ned och ligga vid den plats där han observerar en mögellukt. Raju har utfört många uppdrag redan, en del har varit mindre lägenheter men även större kontors- och skolbyggnaden har genomgåtts. Raju klarar av att söka till och med 800 m2 i timmen.

Vi på Investigo använder mögelhund som ett hjälpmedel när det gäller att reda ut byggnaders kondition samt inomhusluftproblem. Med mögelhunden kan man lokalisera lukt som härstammar från mikrober i inomhusmiljön. Hunden hjälper alltså konditionsundersökaren med att lösa problemen. Hunden kunde man beskriva som ”en ytmätare för mögel”. Som med en ytmätare för fukt får man med mögelhunden riktgivande information och indikationer på var problem kan finnas. Konditionsundersökarens uppgift är sedan att på basis av denna ytgranskning reda ut vad som är källan till lukten och vad som orsakat detta.

Med en fullständig fukt- och inomhusluftteknisk konditionsundersökning kan man ta reda på byggnadens verkliga kondition och möjliga faktorer som påverkar inomhusluften. I dessa fall kan en mögelhund vara en bra hjälp vid utredning av utgångsläget.

Vill ni ha mera information om mögelhund eller konditionsundersökningar, tag kontakt, vi berättar gärna! Kontaktuppgifterna hittar ni här!

Teppo Tervo

Teppo Tervo