fbpx

bristfällig fuktion av dränering

Dräneringens uppgift i fukthanteringen samt underhållsbehovet

Dräneringens uppgift är att begränsa grundvattnets stigande och förebygga fuktskador som grundvattnet kan orsaka till konstruktionerna. Utöver dräneringsrör och -brunnar hör till dräneringssystemet fiberduk