fbpx

inomhusluftproblem

Certifierad expert på hälsoriktigt byggande, vad gör en sådan och varför är det viktigt?

Enligt Hälsoskyddslagen kan utomstående sakkunniga anlitas som hjälp åt Hälsoskyddsmyndigheten när det gäller misstankar om inomhusluftproblem och andra byggnadshälsorelaterade problem. Denna utomstående sakkunniga är

Kan coronavirusets symptom bli värre om man utsätts för mögel?

Det pratas mycket om coronaviruset just nu, och av en bra orsak. Coronavirusets symptom påminner i början om vilken som helst annan andningsvägs virusinfektion.

Oväntade problem efter bostadsaffären! Vad ska man ta sig till?

Ett nytt hem är införskaffat och efter affären observerar man konstiga lukter eller självklara symptom. De nya ägarna blir oroliga över byggnadens verkliga kondition

Investigos Niklas Mehtonen är nu certifierad expert på hälsoriktigt byggande

Symptom förorsakade av inomhusluftproblem berör alltid den drabbade och dennas närmaste, men problemen är också en omfattande nationalekonomisk utmaning. Ofta pratar man enbart om

Vilka är de vanligaste orsakerna till skolornas fuktskador?

Fuktskador är alltid på ett eller annat sätt kopplat till skötseln av byggnaden. För att kunna förebygga och reparera skadorna är det avgörande med

Mikrobprov från inomhusluften lönar sig att ta på vintern

Vill du veta om det finns mikrober i ditt hems inomhusluft? Den bästa tiden för att ta ett mikrobprov ur inomhusluften är vintern. Då

Inomhusluftens exponeringsrisker

Ofta när man pratar om inomhusluftproblem tänker människor de beror på mögel. Men mögel (eller mikrober) är inte enda orsaken till inomhusluftproblem. Vad kan