fbpx

mögel

Vad är en mikrob?

En mikrob är en mikro-organism som vi inte kan med bara öga se, förutom i vissa fall då de finns i mycket stor mängd.

Inomhusluftens exponeringsrisker

Ofta när man pratar om inomhusluftproblem tänker människor de beror på mögel. Men mögel (eller mikrober) är inte enda orsaken till inomhusluftproblem. Vad kan