fbpx

oventilerad tegelreviderad ytterväg

Riskkonstruktion: oventilerad tegelreviderad yttervägg

Med en oventilerad tegelreviderad yttervägg menar man en konstruktion där det bakom tegelfasaden inte finns en sakenlig luftspalt, eller ventileringen av lustspalten är av