fbpx

riskkonstruktion

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Bostadsaffärer är ofta en av våra livs största investeringar, varav det är viktigt att man väljer rätt typ av konditionsgranskning för objektet i fråga.

Riskkonstruktion: mellanvägg I träkonstruktion monterad under golvnivå

I denna konstruktion är en mellanvägg i träkonstruktion monterad under golvnivå ovanpå en oisolerad grundplatta. Nedre bjälklagskonstruktionen är då oftast dubbel betongplatta eller ett

Riskkonstruktion: yttervägg mot mark med inre värmeisolering

Med denna typ av konstruktion menar man en gjuten eller murad yttervägg mot mark (ofta källaryttervägg), som är värmeisolerad från insidan. Väggen kan på

Riskkonstruktion: oventilerad tegelreviderad yttervägg

Med en oventilerad tegelreviderad yttervägg menar man en konstruktion där det bakom tegelfasaden inte finns en sakenlig luftspalt, eller ventileringen av lustspalten är av

Riskkonstruktion: bristfälligt ventilerat vindsbjälklag

Med ventilationen av vindsbjälklaget menar man luftombyte mellan isolering och vattentaket. Problem kan uppstå, då ventilationen är otillräcklig eller den saknas helt. Bristfälligt ventilerade

Riskkonstruktion: blind sockel

Med en blind sockel menar man en sådan lösning, där ytterväggens bärande träkonstruktion går lägre ner än den synliga stenfoten. Ofta är ytterväggens syll

Riskkonstruktion: träreglat bottenbjälklag

Med ett träreglat bottenbjälklag menar man en konstruktion, där en träreglad golvkonstruktion har blivit monterad ovanpå en markburen betongplatta. Konstruktionstypen var ett vanligt byggnadssätt