fbpx

spårgastest

Lufttähetsmätningar – varför?

Från Investigo Oy Ab får även luftäthetsmätningar samt spårgasmätningar! Vad är det för nytta med dessa mätningar? – I byggnadsskedet konstatera luftläckage och åtgärda