fbpx

vindsbjälklag

Riskkonstruktion: bristfälligt ventilerat vindsbjälklag

Med ventilationen av vindsbjälklaget menar man luftombyte mellan isolering och vattentaket. Problem kan uppstå, då ventilationen är otillräcklig eller den saknas helt. Bristfälligt ventilerade