Tag Archive: riskirakenne

Riskirakenne: Lattiapinnan alapuolelta lähtevä puurunkoinen väliseinä

syyskuu 9, 2019

Rakenteessa puurunkoinen väliseinä lähtee lattiapinnan alapuolelta eristämättömän maanvaraisen pohjalaatan päältä. Alapohjarakenteena on käytetty tällöin tavanomaisesti kaksoislaattaaratkaisua tai puukorokelattiaa, joissa kummassakin alapohjan eristeet on sijoitettu pohjalaatan päälle. Rakenneratkaisun vuoksi väliseinärakenteen alaosassa... Lue lisää


Riskirakenne: Tuulettumaton tiiliverhoiltu ulkoseinä

syyskuu 9, 2019

Tuulettumattomalla tiiliverhoilulla ulkoseinällä tarkoitetaan rakennetta, jossa ulkopuolisen tiiliverhouksen takana ei ole asianmukaista tuuletusväliä tai ilmavirran kulku on jostain syystä estynyt. Rakenne on yleensä toteutettu niin, että tiiliverhous on joko kiinni... Lue lisää


Riskirakenne: Tuulettumaton yläpohjarakenne

syyskuu 9, 2019

Yläpohjarakenteen tuuletuksella tarkoitetaan lämmöneristyksen ja katteen välisen ilman vaihtumista. Ongelmia yleensä alkaa muodostua, kun tuuletus on olematon tai sitä ei ole. Huonosti tuulettuvien kattoratkaisujen käyttö on ollut tavanomaista sekä yleistä... Lue lisää


Riskirakenne: Valesokkeli

syyskuu 3, 2019

Valesokkelirakenteella tarkoitetaan ratkaisua, jossa ulkoseinän kantavan puurungon alapuu on sivuavan sokkelin yläpintaa alempana sekä usein myös lattianpinnan alapuolella. Ratkaisu on ollut tavanomainen sekä hyvin yleinen vuosien 1960-1980 välisenä aikana. Valesokkelia... Lue lisää


Riskirakenne: Puukoolattu alapohja

syyskuu 1, 2019

Puukoolatulla alapohja tarkoitetaan rakennetta, jossa puukorotteinen tai puukoolattu lattiarakenne maanvastaisen betonilaatan päällä. Ratkaisu on ollut tavanomainen sekä yleinen vuosien 1950-1980 välisenä aikana. Ratkaisulla pyrittiin mahdollisesti kustannussäästöihin, sillä aikaisemmin talojen alle... Lue lisää