En omfattande och opartisk service

Investigo Oy Ab erbjuder bl.a. konditionsgranskningar, fuktteknisk konsultering, värmefotografering, mögelundersökningar samt inomhusmiljöns förhållandekartläggningar till ett vettigt pris i Österbotten, Mellersta-Österbotten, Södra-Österbotten och Åland.
Välj från menyn tjänsten, som du vill veta mera om.

Investigo Oy Ab erbjuder bl.a. konditionsgranskningar, fuktteknisk konsultering, värmefotografering, mögelundersökningar samt inomhusmiljöns förhållandekartläggningar till ett vettigt pris i Österbotten, Mellersta-Österbotten, Södra-Österbotten och Åland.
Välj från menyn tjänsten, som du vill veta mera om.

Investigo Oy Ab erbjuder bl.a. konditionsgranskningar, fuktteknisk konsultering, värmefotografering, mögelundersökningar samt inomhusmiljöns förhållandekartläggningar till ett vettigt pris i Österbotten, Mellersta-Österbotten, Södra-Österbotten och Åland.
Välj från menyn tjänsten, som du vill veta mera om.

Slider

Visste du att?

Kortvariga sjukfrånvarons mängd var enligt undersökning 35% större då ventilationen var under 10 l/s per person, än dem som hade ca 20 l/s per person.

Energicertifikat krävs vid försäljning och uthyrning av småhus om huset är större än 50m2!

Välj rätt tjänst för dig nedan

Vet du inte vad du är I behov av?