fbpx

Undersökningar vid tvister

Boka tid

Är du orolig för mögelfrågor eller är du fundersam över konditionen av ditt hem eller husbolag?

Från Investigo får du objektiva och professionella tjänster.

Undersökningar vid tvister

Från oss på Investigo får ni hjälp att reda ut problemen. I dessa fall undersöks byggnaden noggrant och möjliga dolda fel i byggnaden eller konstruktioner reds ut i detalj.

Inomhusluftproblem kan bero på många faktorer, som t.ex. konstruktioner som blivit våta eller möglat, andra skadliga ämnen, fiberkällor eller en bristfällig ventilation. Inomhusklimatproblemen är ofta en summa av många faktorer och inte alltid ett enkelt pussel.

Om man observerar ett inomhusluftproblem bör man så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att lösa dessa problem. Köparen bör göra en reklamation åt säljaren direkt, då problemet eller felen observeras, och man bör även ge säljaren möjlighet att granska problemet med en egen sakkunnig. Reklamationen och kraven bör framföras åt försäljaren av bostaden eller fastigheten inom relativt kort tid. Säkrast är det att leverera ersättningskraven inom 3 – 4 månader från det att felet har observerats.

Speciellt viktigt är det då man undersöker dessa problem, att använda en sådan sakkunnig som har tillräcklig kunskap, erfarenhet och skolning att lösa inomhusluftproblem och granskaren bör kunna ge utlåtande om det finns faktorer som kan orsaka en hälsorisk.

Vi på Investigo har en lång erfarenhet när det gäller att undersöka byggnader och lösa inomhusluftproblem. Vi har även flera certifierade RTAn (expert på hälsoriktigt byggande), varpå vi kan bedöma exponeringsrisker och hälsomyndigheterna kan använda våra dokument för att bedöma sanitära olägenheter.

Man säljaren och köparen inte kommer överens om de observerades felen, kan tvisten lösas i tingsrätten. Ännu i tingsrätten kan parterna be om att tvisten skall lösas genom medling, vilket är ett mycket snabbare och billigare sätt att lösa tvisten.

Investigo har även ett flertal gånger fungerat som sakkunnigt vittne i rätten.

De litar också på oss

Tusentals nöjda kunder sedan 2015

Vi har redan över 6 000 objekt. Våra kunder utgörs bl.a. av städer, kommuner, disponenter, bostadsaktiebolag, fastighetsägare, myndigheter, företag och privatpersoner. Tack vare vår breda kundkrets får vi lyckligtvis i uppdrag att kontrollera många olika slags objekt.

“Våra kunder har varit nöjda med Investigo Ab:s tjänster. Speciellt har man varit nöjd över den flexibla betjäningen och grundliga rapporter som är lättlästa och tydliga. Ett speciellt plus är att man får rapporterna både på finska och svenska. Jag kan rekommendera Investigo Ab vid konditionsgranskningar och fuktkartläggningar vid bostadsaffärer.”

Johannes Heikkilä
Fastighetsmäklare, Optima LKV

”Vi är väldigt nöjda med Investigo de är professionella entreprenörer som tillhandahåller sina kunder omfattande undersökningar. Dokumentationen är väldigt bra och ger även de som inte är insatta i ärendet snabbt en uppfattning om hur läget är.
Åtgärdsförslagen som de presenterar är realistiska och genomförbara.”

Johan Nordström
Fastighetschef, Mariehamns Stad

“Proffessionell, sakkunnig, anvisande och tar kunder i beaktande. Lätt att nå. Klara och omfattande rapportering med rekommendationer. Kunderna har berömt kartläggarnas verksamhet och instruktioner.”

Mika Kytöharju
Disponent, Vaasan Taloasema

“I inomhusluftsreparations-objekt uppskattar vi som byggnadsentreprenör Investigos sakunnighet och breda kunnande. I vårt samarbete vid utförda objekt kan vi komplettera varandras kunnande, varpå tjänsten som erbjuds åt kunden är av toppenkvalitet och alla parter kan vara nöjda av det utförda arbetet.”

Jonas Wester
Företagare, VV-kuivaus Vaasa Oy

Se även andra tjänster

Värmefotografering

Via värmefotografering får Ni en unik översyn av Ert hus.

Kartläggning av asbest och skadliga ämnen

I en kartläggning av asbest och andra skadliga ämnen reder vi ut i vilka byggnadsdelar eller tekniska system det kan finnas ämnen eller byggnadsmaterial som kan vara skadliga för hälsan.

Övervakning och projektdragare

Vår tjänst för övervakning av det byggnadstekniska arbetet, garanterar att objektet utförs enligt god byggnadssed, i enlighet med dagens byggnadsbestämmelser och planerna.

Fuktkartläggning vid bostadsaffär

I en fuktkartläggning strävar man till att så noggrant som möjligt kartlägga bostadens skick, via okulär och sensorisk granskning samt fuktmätningar.

Läs mer om ämnet

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

År 1973 hade vi energikris i världen, som fick sin början då arabländerna attackerade Israel. I Finland hamnade man därför år 1973 att starta