fbpx

Utredningar av inomhusluftsproblem

Boka tid

Är du orolig för mögelfrågor eller är du fundersam över konditionen av ditt hem eller husbolag?

Från Investigo får du objektiva och professionella tjänster.

Utredningar av inomhusluftsproblem

Inomhusluftproblem kan bero på många faktorer, som t.ex. konstruktioner som blivit våta eller möglat, andra skadliga ämnen, fiberkällor eller en bristfällig ventilation. Inomhusklimatproblemen är ofta en summa av många faktorer och inte alltid ett enkelt pussel. Om man observerar ett inomhusluftproblem bör man så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att lösa dessa problem.

Många gånger kan det löna sig att börja med en initialgranskning, så man får utredd möjligt undersökningsbehov och själva undersökningen skräddarsytt för byggnaden.

Vi på Investigo har en lång erfarenhet när det gäller att undersöka byggnader och lösa inomhusluftproblem. Vi har även flera certifierade RTAn (expert på hälsoriktigt byggande), varpå vi kan bedöma exponeringsrisker och hälsomyndigheterna kan använda våra dokument för att bedöma sanitära olägenheter.

Vi tillhandahåller tjänster
inom bland annat följande områden

Vasa och Österbotten

Utredningar av inomhusluftsproblem Vasa

Södra Österbotten

Utredningar av inomhusluftsproblem Seinäjoki

Åland

Utredningar av inomhusluftsproblem Mariehamn

De litar också på oss

Tusentals nöjda kunder sedan 2015

Vi har redan över 6 700 objekt. Våra kunder utgörs bl.a. av städer, kommuner, disponenter, bostadsaktiebolag, fastighetsägare, myndigheter, företag och privatpersoner. Tack vare vår breda kundkrets får vi lyckligtvis i uppdrag att kontrollera många olika slags objekt.

Prislista

Utredningar av inomhusluftsproblem

Fukt- och inomhuslufttekniska konditionsundersökningar, mögelundersökning m.M.

I en konditionsundersökning reder vi ut byggnadens fukt- och inomhusluftstekniska kondition. En helhetsomfattande konditionsundersökning innehåller även ventilationssystemets konditionsundersökning. Som grund för dessa undersökningar är Miljöministeriets ympäristöopas 2016 (kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus-opas).

Beställ tjänsten

Hidden
Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se även andra tjänster

Fuktmätning vid nybyggen

Innan en betong- eller spackelyta ytbeläggs bör man se till att underlaget är tillräckligt torrt.

Luftäthetsmätningar

Vi erbjuder mätning av en byggnads lufttäthet, lokalisering av luftläckage, åtgärdsförslag vid brister, rapportering samt konsultering angående lufttäta konstruktionslösningar.

Kartläggning av asbest och skadliga ämnen

I en kartläggning av asbest och andra skadliga ämnen reder vi ut i vilka byggnadsdelar eller tekniska system det kan finnas ämnen eller byggnadsmaterial som kan vara skadliga för hälsan.

Konditions-
undersökning

I en konditionsundersökning reder vi ut byggnadens fukt- och inomhusluftstekniska kondition.

Lue lisää aiheesta

Vilka är de vanligaste skadliga ämnena I byggnader?

Varför undersöker man skadliga ämnen När man skall riva eller reparera material som innehåller skadliga ämnen måste man ta i beaktande arbetssäkerhets och avfallshanteringsaspekterna Fastighetens ägare har det primära ansvaret

Varför undersöker man skadliga ämnen När man skall riva eller reparera material som innehåller skadliga ämnen måste man ta i

Beställ tjänsten

Hidden
Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.