fbpx

Övervakning och projektdragare

Boka tid

Är du orolig för mögelfrågor eller är du fundersam över konditionen av ditt hem eller husbolag?

Från Investigo får du objektiva och professionella tjänster.

Övervakning och projektdragare

Vår tjänst för övervakning av det byggnadstekniska arbetet, garanterar att objektet utförs enligt god byggnadssed, i enlighet med dagens byggnadsbestämmelser och planerna.

Med arbetsplatsövervakning garanteras också, att tidsplanen uppföljd och att de ekonomiska målen uppfylls enligt vad som avtalats. I samband med övervakandet dokumenteras även alla steg i projektet.

Vi övervakar både saneringar och nybyggnationer. Våra övervakare är specialiserade på fukt-, mögel- och inomhusluftproblem, varpå vi kan vid både saneringsobjekt samt nybyggnationer även beakta denna viktiga aspekt och förebygga problem.

Övervakaren funderar ofta som kontaktperson mellan de olika parterna i projektet i alla delar av projektet samt som experthjälp åt beställaren. Vi betjänar både privatpersoner, företag samt städer och kommuner.

Tag kontakt så ser vi till att Ert byggprojekt lyckas! Vi kan också sköta om anbudsförfarandet och uppgöra alla dokument som behövs.

Vid behov kan vi vara hela byggprojektets projektdragare, så att beställaren också har tid med annat.

Vi tillhandahåller tjänster
inom bland annat följande områden

Vasa och Österbotten

Övervakning och projektdragare Vasa

Södra Österbotten

Övervakning och projektdragare Seinäjoki

Åland

Övervakning och projektdragare Mariehamn

De litar också på oss

Tusentals nöjda kunder sedan 2015

Vi har redan över 6 700 objekt. Våra kunder utgörs bl.a. av städer, kommuner, disponenter, bostadsaktiebolag, fastighetsägare, myndigheter, företag och privatpersoner. Tack vare vår breda kundkrets får vi lyckligtvis i uppdrag att kontrollera många olika slags objekt.

Prislista

Övervakning och projektdragare

Beställ tjänsten

Hidden
Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se även andra tjänster

Fuktmätning vid nybyggen

Innan en betong- eller spackelyta ytbeläggs bör man se till att underlaget är tillräckligt torrt.

Lufttäthetsmätningar

Vi erbjuder mätning av en byggnads lufttäthet, lokalisering av luftläckage, åtgärdsförslag vid brister, rapportering samt konsultering angående lufttäta konstruktionslösningar.

Konditions­granskning vid fastighetsaffär

Konditionsgranskningen baserar sig på konditionsgranskarens observationer, användarnas erfarenheter samt på ritningar och andra dokument som finns tillgängliga om objektet.

Utredningar av inomhusluftsproblem

Om man observerar ett inomhusluftproblem bör man så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att lösa dessa problem.

Läs mer om ämnet

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Visste du att privatpersoner som äger en bostadsbyggnad belägen inom landskapet Åland, kan få understöd för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter? Bostadsbyggnaderna skall

Beställ tjänsten

Hidden
Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.