fbpx

Kartläggning av asbest och skadliga ämnen

Boka tid

Är du orolig för mögelfrågor eller är du fundersam över konditionen av ditt hem eller husbolag?

Från Investigo får du objektiva och professionella tjänster.

Kartläggning av asbest och skadliga ämnen

I en kartläggning av asbest och andra skadliga ämnen reder vi ut i vilka byggnadsdelar eller tekniska system det kan finnas ämnen eller byggnadsmaterial som kan vara skadliga för hälsan.

På basis av denna information kan man planera byggnadens och de tekniska systemens ändrings- och reparationsarbetena på bästa möjliga sätt och så att byggnaden skall vara säker att använda.

Fastighetens ägare har det primära ansvaret för att de material som använts i byggnaden identifieras och byts ut, så att de inte hamnar i miljön.

Den som i huvudsak utför en entreprenad skall före arbetet börjar göra skriftligen planer på arbetssäkerheten, så att dess arbetsskeden och timning utförs så säkert som möjligt, så att de inte orsakar någon risk för de som arbetar på arbetsplatsen eller andra som kan utsättas.

De vanligaste skadliga ämnen som undersöks i byggnader är:

  • Asbest
  • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH-föreningar)
  • Metallföreningar
  • Polyklorerade bifenyler (PCB)
  • Oljekolväten och BTEX-föreningar
  • Klorfenoler
  • Bekämpningsmedel
  • Brandskyddsmedel

Vi tillhandahåller tjänster
inom bland annat följande områden

Vasa och Österbotten

Kartläggning av asbest och skadliga ämnen Vasa

Södra Österbotten

Kartläggning av asbest och skadliga ämnen Seinäjoki

Åland

Kartläggning av asbest och skadliga ämnen Mariehamn

De litar också på oss

Tusentals nöjda kunder sedan 2015

Vi har redan över 6 700 objekt. Våra kunder utgörs bl.a. av städer, kommuner, disponenter, bostadsaktiebolag, fastighetsägare, myndigheter, företag och privatpersoner. Tack vare vår breda kundkrets får vi lyckligtvis i uppdrag att kontrollera många olika slags objekt.

Prislista

Beställ tjänsten

Hidden
Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kartläggning av asbest och skadliga ämnen

Se även andra tjänster

Konditions­granskning vid fastighetsaffär

Konditionsgranskningen baserar sig på konditionsgranskarens observationer, användarnas erfarenheter samt på ritningar och andra dokument som finns tillgängliga om objektet.

Energicertifikat

Ett energicertifikat är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda vid försäljning och uthyrning.

Undersökningar vid tvister

I dessa fall undersöks byggnaden noggrant och möjliga dolda fel i byggnaden eller konstruktioner reds ut i detalj.

Konditions-
undersökning

I en konditionsundersökning reder vi ut byggnadens fukt- och inomhusluftstekniska kondition.

Läs mer om ämnet

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Visste du att privatpersoner som äger en bostadsbyggnad belägen inom landskapet Åland, kan få understöd för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter? Bostadsbyggnaderna skall

Beställ tjänsten

Hidden
Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.