fbpx

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Visste du att privatpersoner som äger en bostadsbyggnad belägen inom landskapet Åland, kan få understöd för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter?

Bostadsbyggnaderna skall vara i användning för permanent boende och stöd kan beviljas t.ex. för:

  1. Åtgärder för att avlägsna olägenheter som kan vara skadliga för hälsan (t.ex. mögelskador, radonproblem osv)
  2. Bekämpning av vissa skadeinsekter
  3. Byte från fossilbaserad huvudvärmekälla till fossilfria alternativ

För att kunna få dessa stöd för punkt 1 och 2, bör man ha ett utlåtande från en oberoende expert eller tjänsteman för behörig myndighet.

En oberoende expert kan t.ex. vara en konditionsundersökare som har den lagstadgade certifieringen ”Expert på hälsoriktigt byggande (RTA)”. Investigo har oberoende experter som även uppfyller den certifieringen, även på Åland!

I praktiken betyder detta att först bör den sökande beställa en undersökning av byggnaden, och på basis av de möjligtvis konstaterade problemen, kan man söka understöd från Ålands landskapsregering.

Läs mer om understödet här: https://e-tjanster.ax/e-form/sv/7370a7a66a

Vill ni ha en offert på undersökningarna, kan ni vara i kontakt med våra experter på Åland:

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!