fbpx

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Bostadsaffärer är ofta en av våra livs största investeringar, varav det är viktigt att man väljer rätt typ av konditionsgranskning för objektet i fråga. Då konditionsgranskningen har utförts i tillräcklig omfattning hjälper den med utvärderingen av det begärda priset samt underlättar försäljningsprocessen, då intressenterna får läsa rapporten redan då de funderar på att ge bud. En konditionsgranskning som utförs i en tillräcklig omfattning, minskar också risken för reklamationer och tvister.

Om du skall sälja ditt hus eller du funderar på att ge ett bud på ett hus, hurudan granskning lönar det sig då att beställa?

Ta reda på att granskaren har tillräcklig utbildning, sakkunnighet, erfarenhet och att granskningen baserar sig på KH-kortets instruktioner. Rapporten från granskningen skall vara tillräcklig omfattande, opartisk och ha bilder. Rapporten skall innehålla även riskbedömningar och åtgärdsförslag på vilka typ av reparations- eller underhållsbehov det finns. Investigo har egna granskningsnivåer både för köp av aktiebostadslägenheter och fastigheter. Beställaren skall alltid också bekanta sig med förberedelseinstruktionerna, så att det finns tillräckligt med bakgrundinfo om byggnaden och att granskningen fortlöper smidigt.

Hur väljer man den lämpligaste nivån av konditionsgranskning?

Aktiebostadslägenheter och parhuslägenheter granskas via en fuktkartläggning. Där granskas lägenhetens bakgrund på basis av de dokument som finns till förfogande och informationen som fås av beställaren. Vid granskningen granskas lägenhetens ytor och VVS-utrustning. Alla utrymmen, där det finns vattenposter, granskas med ytmätare. Därtill granskas bland annat golvbrunnar, i vilka det finns ofta något anmärkningsvärt.

I egnahemshus utför vi konditionsgranskningar i tre olika omfattningar. I alla omfattningar granskas huset både på ut- och insidan, från grunden upp till taket. Alla utrymmen till vilka det finns säker tillgång, granskas. Vi tar även ställning till regnvatten- och dräneringssystem, samt övriga saker som kan orsaka fuktbelastningar utifrån.

– En konditionsgranskning på grundnivå utförs okulärt och sensoriskt, med metoder som ej förstör ytmaterial. Denna passar bäst till relativt nya och hus i gott skick. I grundnivån granskas alla utrymmen med säker tillgång. Då granskningen görs i huvudsak utan att förstöra ytmaterial, görs fuktmätningar främst med ytmätare, men vid behov och möjligheter kan även fuktmätningar inne i konstruktionerna utföras.

– En konditionsgranskning på omfattande nivå är ett säkrare val, om huset är av äldre modell och har riskkonstruktioner (som t.ex. träreglade golv, blind sockel, träreglade väggar i källare m.m.). Läs mera om riskkonstruktioner här. Utöver objekt med riskkonstruktioner, lönar det sig att undersöka noggrannare objekt som t.ex. haft vattenskador eller andra typer av skador. I den omfattande konditionsgranskningen utförs konstruktionskontroller av riskkonstruktioner. Konstruktionerna granskas okulärt och sensoriskt, så vi får en bättre uppfattning av som kan dölja sig bakom ytan. Vi mäter även fukten inne i konstruktionen.

– En konditionsgranskning på omfattande plus nivå passar bra till äldre hus, samt för de där man har vetskap om eller misstänker någon typ av problem eller inomhusluftsproblem. Omfattande plus passar även de fall, då man vill ha noggrann information om konstruktionernas kondition, eftersom mikroberna inte alltid är synliga för ögat. I omfattande plus granskningen ingår allt som ingår i den omfattande konditionsgranskningen, men därtill tas 4 mikrob-/mögelprov från riskplatserna via konstruktionskontrollhålen. Konstruktionskontrollhålen lappas tillfälligt. Proverna analyseras i laboratorium och en helhetsbild av objektets skick fås fram på basis av analyssvaren samt de observationer och mätningar som gjorts vid objektet.

Glöm inte de kompletterande tilläggsundersökningarna och våra mögelhundar

I samband med alla dessa granskningar kan även utföras mögelhundsundersökningar eller tilläggsundersökningar, t.ex. undersökningar av riskkonstruktioner.

Både när du är som försäljare och köpare, se till att objektet granskas tillräckligt grundligt. Desto mera omfattande granskningen är, desto mindre risk är det att det lämnar dolda fel i konstruktionerna oupptäckta. Även om det utförs en konditionsgranskning till objektet, kan du alltid be om tilläggsundersökningar. De är till både parters fördel, och minskar risken för reklamationer och tvister i efterhand. Om du ändå hamnar i ett tvistemål, kan våra opartiska experter och fyra experter på hälsoriktigt byggande (RTA) vara till hjälp.

Om du planerar att köpa eller sälja din bostad, hör av dig! Vi hjälper dig att välja rätt granskningsomfattning för ditt objekt, eller vid behov de rätta vidare undersökningarna. Våra sakkunniga svarar gärna på frågor gällande objektet, eller så kan du beställa en genomgång av rapporten (”köparens rundtur”) t.ex. som en Teams-palaver.

Satu Nieminen

Verksamhetsassistent, Kundbetjäning, Fakturering

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!