fbpx

RTA-tjänster

Boka tid

Är du orolig för mögelfrågor? Är du fundersam över den fukttekniska konditionen av ditt hem eller bostadsbolag?

Från Investigo får du objektiva och professionella tjänster.

RTA-tjänster

Enligt Hälsoskyddslagen kan utomstående sakkunniga anlitas som hjälp åt Hälsoskyddsmyndigheten när det gäller misstankar om inomhusluftproblem och andra byggnadshälsorelaterade problem. Denna utomstående sakkunniga är då en certifierad expert på hälsoriktigt byggande (RTA). Men användandet av en certifierad expert på hälsoriktigt byggande gynnar även privatpersoner, företag och den offentliga sektorn när det finns misstankar som problem i byggnader.

En certifierad expert på hälsoriktigt byggande undersöker och ger utlåtande om kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer som förorsakar hälsorisker i byggnader. Tack vare en mångsidig kunskap kan experten samtidigt undersöka byggnadens allmänna kondition samt konstruktioner. En omfattande undersökning ger snabbt en realistisk bild av vilka åtgärder man behöver vidta för att förbättra situationen.

Investigo Oy Ab har redan fyra certifierade experter på hälsoriktigt byggande. Oscar Buss på Åland och Niklas Mehtonen, Jouni Koivuniemi samt Teppo Tervo betjänar i övriga Finland.

För ett bli en certifierad expert på hälsoriktigt byggande krävs att man har en lämplig högskoleutbildning, tillräckligt med erfarenhet och därtill går en special RTA-utbildning på 45 studiepoäng. Eurofins Expert Services är de som beviljar certifikatet. RTA är förkortningen som används för en expert på hälsoriktigt byggande och är en förkortning på dess finska namn.

Vi tillhandahåller tjänster
inom bland annat följande områden

Vasa och Österbotten

RTA-tjänster Vasa

Södra Österbotten

RTA-tjänster Seinäjoki

Åland

RTA-tjänster Mariehamn

De litar också på oss

Tusentals nöjda kunder sedan 2015

Vi har redan över 6 700 objekt. Våra kunder utgörs bl.a. av städer, kommuner, disponenter, bostadsaktiebolag, fastighetsägare, myndigheter, företag och privatpersoner. Tack vare vår breda kundkrets får vi lyckligtvis i uppdrag att kontrollera många olika slags objekt.

Prislista

RTA-tjänster

Beställ tjänsten

Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se även andra tjänster

Konditions­bedömningar

I en konditionsbedömning reder man ut konstruktionernas och de tekniska systemens kondition.

Konditions-
undersökning

I en konditionsundersökning reder vi ut byggnadens fukt- och inomhusluftstekniska kondition.

Värmefotografering

Via värmefotografering får Ni en unik översyn av Ert hus.

Kartläggning av asbest och skadliga ämnen

I en kartläggning av asbest och andra skadliga ämnen reder vi ut i vilka byggnadsdelar eller tekniska system det kan finnas ämnen eller byggnadsmaterial som kan vara skadliga för hälsan.

Läs mer om ämnet

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Visste du att privatpersoner som äger en bostadsbyggnad belägen inom landskapet Åland, kan få understöd för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter? Bostadsbyggnaderna skall

Beställ tjänsten

Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.