fbpx

Riskkonstruktioners konditions­undersökningar

Fråga en sakkunnig

Misstänker du att du har mögel hemma? Avvikande lukter? Har någon symptom?

Vi undersöker, planerar och övervakar

Äger du en fastighet med  riskkonstrukturer, vars skick eller beräknade användningstiden börjar ta slut? Eller funderar du på att köpa en sådan fastighet, men konditionsgranskning vid bostadsaffären innehåller inte undersökning av riskkonstruktioner?

Investigos skräddarsydda undersökningspaket för riskkonstruktioner kan användas för att komplettera tidigare konditionsgranskning eller inrikta sig på mer detaljerade undersökning med hänsyn till ålder, behov och risker för din fastighet. Läs mer i slutet på sidan om hur stora konstruktionsöppningarna görs och lappas. 

Blind sockel

Blinda socklar är en typisk riskfylld lösning i byggnader som uppfördes 1960–1990. På området där den blinda sockeln befinner sig är träkonstrukturerna ofta mycket nära den omkringliggande marken, eller till och med under den. Blinda socklar är förknippade med fukttekniska risker och den kalkylerade användningstiden för den här typen av konstruktion är ca 40 år.

Om användningstiden för fastighetens blinda sockel är slut eller börjar närma sig slutet, är det skäl att genomföra undersökningar för att utreda eventuella skador, reparationsbehov eller livscykelns läge.

Mer information och riskkonstruktionskortet angående blinda socklar hittar du i vår blogg.

Undersökning för blinda socklar

839 €

Träreglat bottenbjälklag

Träreglat bottenbjälklag är en typisk konstruktionstyp i byggnader som uppfördes 1960–1990. Träreglat bottenbjälklag är en konstruktion, där en träreglad golvkonstruktion har blivit monterad ovanpå en markburen betongplatta. Den tekniska användningstiden för bottenbjälklagskonstruktion är ca 40 år.

Om användningstiden för fastighetens bottenbjälklag är slut eller börjar närma sig slutet är det skäl att genomföra undersökningar för att utreda eventuella skador, reparationsbehov eller livscykelns läge.

Mer information och riskkonstruktionskortet för träreglat bottenbjälklag får du i vår blogg.

Undersökning för trereglat bottenbjälklag

839 €

Bristfällig ventilerad vindsbjälklag

Vindsbjälklaget ska normalt ventileras mellan isoleringsutrymmet och yttertaket. Ventilationen är ofta arrangerad genom mellanrummen i takfoten eller med separat spjälverk. Mer information om vindsbjälklag med dålig ventilation får du i vår blogg.

Undersökning för bristfalligt ventilerat vindsbjälklag

762 €

Ytterväggkonstruktion mot mark, med inre värmeisolering

Konstruktioner mot marken löper risk för fuktbelastning från marken. Marken har ofta en fukthalt på nästan 100 % så det är sannolikt att fukten tränger in i konstruktionen om fuktisoleringen inte är i sin ordning. Konditionen och livscykelläget för yttervägkonstruktioner mot mark, som har isolerats från insidan, kan undersökas med olika metoder för konditionsundersökning.

Mer information om den här typen av riskkonstruktion får du i vår blogg.

Undersökning för yttervägkonstruktion mot mark, med inre värmeisolering

839 €

Oventilerad tegelreviderad ytterväg

Oventilerade ytterväggar med tegelbeklädnad avser ytterväggar utan lämpligt ventilationsgap mellan tegelmurningen och isoleringsutrymmet, eller där ventilationsgapet har fyllts med till exempel murbruk då väggen murades. Med dessa konstruktioner föreligger det risk för att fukten i inomhusluften koncentreras mellan isoleringsutrymmet och fasadmurningen och inte ventileras ut. Detta leder till att konstruktionen skadas. Mer information om den här typen av riskkonstruktion får du i vår blogg.

Undersökning för oventilerad tegelreviderad ytterväggskonstruktion

762 €

Mellanvägg I träkonstruktion monterad under golvnivå

Den här riskkonstruktionen har en skademekanism som i hög grad liknar mekanismen för blinda socklar. Konstruktionen påverkas av en fuktbelastning från marken och delvis av eventuell kondens från inomhusluftens värme och fukt. Eftersom träkonstruktionen kan ligga flera tiotals centimeter under golvytan kan det vara svårt att upptäcka konstruktionsskador eller hur skadorna utvecklas, utan att spräcka ytorna. Mer information om den här typen av riskkonstruktion får du i vår blogg.

Undersökning för mellanväggskonstruktion

839 €

Paket för inomhusluft

Oroar du dig över inomhusluftens kvalitet? Investigo erbjuder ett paket för inomhusluft som kan användas till att fastställa inomhusluftens kvalitet, med metoder som inte innefattar spräckning av ytorna. Det som mäts i inomhusluften är dammets sammansättning, mikroberna i inomhusluften samt flyktiga organiska ämnen (VOC). Paketet för inomhusluft kan skräddarsys så att det blir till en helhet som passar precis för ditt objekt.

Baspaket för inomhusluft

690 €

mies joka pitää nenästä kiinni

Vi tillhandahåller tjänster
inom bland annat följande områden

Vasa och Österbotten

Riskkonstruktionens konditionsundersökning Vasa

Södra Österbotten

Riskkonstruktionens konditionsundersökning Seinäjoki

Åland

Riskkonstruktionens konditionsundersökning Mariehamn

Konstruktionsöppningar och lappning av dessa

Med en konstruktionsöppning för okulär granskning och provtagning, menas oftast ett såpass stort hål att man kommer åt att arbeta inne i konstruktionen, detta kan betyda en håltagning på ca 300 x 300 mm. Storleken på håltagningen beror på konstruktionstypen och möjligheten. Konstruktionsöppningarna lappas tillfälligt, t.ex. med en täckskiva eller med tejpning. 

Priserna innehåller moms 24 %. På priset kan det tillkomma kilometerersättning 0,97 €/km.

Se även andra tjänster

Värmefotografering

Via värmefotografering får Ni en unik översyn av Ert hus...

Energicertifikat

Ett energicertifikat är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda vid försäljning och uthyrning.

Undersökningar vid tvister

I dessa fall undersöks byggnaden noggrant och möjliga dolda fel i byggnaden eller konstruktioner reds ut i detalj.

Konditions- undersökning

I en konditionsundersökning reder vi ut byggnadens fukt- och inomhusluftstekniska kondition.

Beställ tjänsten

Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Beställ tjänsten

Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.