fbpx

Riskkonstruktion: blind sockel

Med en blind sockel menar man en sådan lösning, där ytterväggens bärande träkonstruktion går lägre ner än den synliga stenfoten. Ofta är ytterväggens syll även lägre ner än golvets nivå.

Lösningen har varit vanlig på 1960 – 1980 -talen. Blind sockel har använts i egnahemshus, radhus och en plans tjänstebyggnader.

Meningen med konstruktionslösningen var att få en energieffektiv, dragfri och kostnadseffektiv konstruktion. Senare har man konstaterat att denna typ av konstruktion har en stor risk att fukt- och mikrobskadas, på grund av att konstruktionen ofta belastas av fukt och dess upptorkningsförmåga är bristfällig.

Idag klassas blind sockel som en riskkonstruktion. Blinda socklar är dock inte alltid skadade, och dessa kan undersökas via konditionsundersökningar som kräver att konstruktionen öppnas upp.

Läs mer om riskkonstruktionen här (PDF, på finska).

Har ni denna typ av konstruktion och ni behöver få den undersökt, tag kontakt så hjälper vi till att reda ut hur konstruktionen mår!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!