fbpx

Blog

Information från Investigo

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Visste du att privatpersoner som äger en bostadsbyggnad belägen inom landskapet Åland, kan få understöd för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter? Bostadsbyggnaderna skall vara i användning för permanent boende

Visste du att privatpersoner som äger en bostadsbyggnad belägen inom landskapet Åland, kan få understöd

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Bostadsaffärer är ofta en av våra livs största investeringar, varav det är viktigt att man väljer rätt typ av konditionsgranskning för objektet i fråga. Då konditionsgranskningen har utförts i tillräcklig

Bostadsaffärer är ofta en av våra livs största investeringar, varav det är viktigt att man

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

År 1973 hade vi energikris i världen, som fick sin början då arabländerna attackerade Israel. I Finland hamnade man därför år 1973 att starta en landsomfattande halvårig energisparningskampanj. Sparåtgärderna innehåll

År 1973 hade vi energikris i världen, som fick sin början då arabländerna attackerade Israel.

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!

Regelbunden underhåll av huset är viktigt. Även husens kondition lönar sig att granska regelbundet. När man tar tag i problemen i tid, så hinner det inte uppstå större skador och

Regelbunden underhåll av huset är viktigt. Även husens kondition lönar sig att granska regelbundet. När

Dräneringens uppgift i fukthanteringen samt underhållsbehovet

Dräneringens uppgift är att begränsa grundvattnets stigande och förebygga fuktskador som grundvattnet kan orsaka till konstruktionerna. Utöver dräneringsrör och -brunnar hör till dräneringssystemet fiberduk och kapillärbrytande dräneringsgrus både runt rören

Dräneringens uppgift är att begränsa grundvattnets stigande och förebygga fuktskador som grundvattnet kan orsaka till

Konkurrensutsättning eller klargörande av fastighetsskötseln

En stor del av husbolagen samt ägare av stora fastigheter köper fastighetsskötseln, t.ex. städningen eller snöplogningen, av ett utomstående servicebolag. Den vanligaste orsaken till varför man konkurrensutsätter fastighetsskötseln är att

En stor del av husbolagen samt ägare av stora fastigheter köper fastighetsskötseln, t.ex. städningen eller

Energicertifikat – när behövs det och vad gör man med det?

Ett energicertifikat är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda vid försäljning och uthyrning. Certifikatet ger viktig och tillförlitlig information som är bra att ha till hands när

Ett energicertifikat är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda vid försäljning och

När lönar det sig att utföra en konditionsgranskning?

En konditionsgranskning är en teknisk bedömning av objektet kondition, underhålls- och reparationsbehov samt riskkonstruktionerna vid granskningstillfället, och denna utförs an en byggnadsteknisk sakkunnig person. Konditionsgranskningen baserar sig på konditionsgranskarens observationer,

En konditionsgranskning är en teknisk bedömning av objektet kondition, underhålls- och reparationsbehov samt riskkonstruktionerna vid

Varför är en konditionsbedömning viktig för husbolag?

I en konditionsbedömning reder man ut konstruktionernas och de tekniska systemens kondition, i huvudsak med undersökningsmetoder som inte förstör ytor, så att man kan bedöma när vilka underhåll skall utföra

I en konditionsbedömning reder man ut konstruktionernas och de tekniska systemens kondition, i huvudsak med

Visste du detta om Radon?

Radon är en radioaktiv, färglös och luktfri gas som förekommer i inomhusluften i bostäder och arbetsplatser. Långvarig vistelse i utrymmen med hög radonhalt ökar avsevärt risken för att insjukna i

Radon är en radioaktiv, färglös och luktfri gas som förekommer i inomhusluften i bostäder och

Vad kan en hyresgäst göra om hen misstänker ett inomhusluftproblem i lägenheten?

Om du bor i en hyreslägenhet och du misstänker att det kan finnas en fuktskada eller ett inomhusluftproblem i lägenheten, så är första steget att vara i kontakt med hyresvärden

Om du bor i en hyreslägenhet och du misstänker att det kan finnas en fuktskada

Certifierad expert på hälsoriktigt byggande, vad gör en sådan och varför är det viktigt?

Enligt Hälsoskyddslagen kan utomstående sakkunniga anlitas som hjälp åt Hälsoskyddsmyndigheten när det gäller misstankar om inomhusluftproblem och andra byggnadshälsorelaterade problem. Denna utomstående sakkunniga är då en certifierad expert på hälsoriktigt

Enligt Hälsoskyddslagen kan utomstående sakkunniga anlitas som hjälp åt Hälsoskyddsmyndigheten när det gäller misstankar om

En sakkunnig övervakare garanterar ett lyckat projekt

Vår tjänst för övervakning av det byggnadstekniska arbetet, garanterar att objektet utförs enligt god byggnadssed, i enlighet med dagens byggnadsbestämmelser och planerna. Med arbetsplatsövervakning garanteras också, att tidsplanen uppföljd och

Vår tjänst för övervakning av det byggnadstekniska arbetet, garanterar att objektet utförs enligt god byggnadssed,

Mäter ytmätaren fukt? När skall man välja vilken fuktmätningsmetod?

Ytfuktmätare, ytfuktindikator eller ytmätare säljs idag i järnaffärerna. Men vad mäter denna mätare egentligen och vad kan man använda den till? Med en ytfuktmätare samlar man in jämförelsevärden – mätare

Ytfuktmätare, ytfuktindikator eller ytmätare säljs idag i järnaffärerna. Men vad mäter denna mätare egentligen och

Lufttähetsmätningar – varför?

Från Investigo Oy Ab får även luftäthetsmätningar samt spårgasmätningar! Vad är det för nytta med dessa mätningar? – I byggnadsskedet konstatera luftläckage och åtgärda dessa. – Konstatera och åtgärda luftläckage

Från Investigo Oy Ab får även luftäthetsmätningar samt spårgasmätningar! Vad är det för nytta med

Skattelättnader eller stöd för konditionsundersökningar, reparationsplanering eller energiförbättringar?

Du visste väl att man kan få skattelättnader eller stöd för vissa arbeten som Investigo utför? Hushållsavdrag kan man få t.ex. för undersökningar, planeringar och övervakningar som berör underhålls- och

Du visste väl att man kan få skattelättnader eller stöd för vissa arbeten som Investigo

Fasadens täthets betydelse växer I framtiden!

På grund av klimatförändringarna ökar de regn som piskar byggnaders fasad och vertikala ytor. Då temperaturen stigen kommer det även vintertid att regna mera och mera ofta i samband med

På grund av klimatförändringarna ökar de regn som piskar byggnaders fasad och vertikala ytor. Då

Kan coronavirusets symptom bli värre om man utsätts för mögel?

Det pratas mycket om coronaviruset just nu, och av en bra orsak. Coronavirusets symptom påminner i början om vilken som helst annan andningsvägs virusinfektion. [1] Mögel och andra källor till

Det pratas mycket om coronaviruset just nu, och av en bra orsak. Coronavirusets symptom påminner

Vad är en mikrob?

En mikrob är en mikro-organism som vi inte kan med bara öga se, förutom i vissa fall då de finns i mycket stor mängd. De är av storleken 1 –

En mikrob är en mikro-organism som vi inte kan med bara öga se, förutom i

Varför lönar det sig att välja Investigo?

Investigo Oy Ab är ett företag specialiserat på fukt-, mögel- och inomhusluftproblem. Våra kunder ger oss ofta god feedback för att vi ger en objektiv syn på orsaken till problemen,

Investigo Oy Ab är ett företag specialiserat på fukt-, mögel- och inomhusluftproblem. Våra kunder ger

Hur påverkar ventilationen och en eldstad mikrobmängderna I inomhusluften?

Mikrobmängderna i inomhusluften påverkas av många olika faktorer. Mikrober finns överallt och speciellt den tid på året då marken ej är frusen, påverkar utomhusluften betydligt mikrobmängden i inomhusluften. Men bland

Mikrobmängderna i inomhusluften påverkas av många olika faktorer. Mikrober finns överallt och speciellt den tid

Oväntade problem efter bostadsaffären! Vad ska man ta sig till?

Ett nytt hem är införskaffat och efter affären observerar man konstiga lukter eller självklara symptom. De nya ägarna blir oroliga över byggnadens verkliga kondition och ifall inomhusluften verkligen är hälsosam.

Ett nytt hem är införskaffat och efter affären observerar man konstiga lukter eller självklara symptom.

Noggranna konditionsgranskningar vid fastighetsaffärer från oss

När man skall sälja ett egnahemshus, är det viktigaste att man vet vad man säljer. Säljaren har enligt lagen en omfattande upplysningsskyldighet om själva byggnaden, tomten och området, var fastigheten

När man skall sälja ett egnahemshus, är det viktigaste att man vet vad man säljer.

Proffs I branschen: från oss får ni även RTA-utlåtanden

En expert inom hälsoriktigt byggande (RTA) är en specialsakkunnig inom inomhusmiljöns kondition och hälsosamhet. Enligt hälsoskyddslagens 49 § kan hälsoinspektörerna använda utomstående sakkunniga som hjälp. En utomstående sakkunnig skall ha

En expert inom hälsoriktigt byggande (RTA) är en specialsakkunnig inom inomhusmiljöns kondition och hälsosamhet. Enligt

Riskkonstruktion: mellanvägg I träkonstruktion monterad under golvnivå

I denna konstruktion är en mellanvägg i träkonstruktion monterad under golvnivå ovanpå en oisolerad grundplatta. Nedre bjälklagskonstruktionen är då oftast dubbel betongplatta eller ett träreglat golv, och i dessa golvkonstruktioner

I denna konstruktion är en mellanvägg i träkonstruktion monterad under golvnivå ovanpå en oisolerad grundplatta.

Riskkonstruktion: yttervägg mot mark med inre värmeisolering

Med denna typ av konstruktion menar man en gjuten eller murad yttervägg mot mark (ofta källaryttervägg), som är värmeisolerad från insidan. Väggen kan på insidan vara t.ex. skivad eller tegelreviderad.

Med denna typ av konstruktion menar man en gjuten eller murad yttervägg mot mark (ofta

Riskkonstruktion: oventilerad tegelreviderad yttervägg

Med en oventilerad tegelreviderad yttervägg menar man en konstruktion där det bakom tegelfasaden inte finns en sakenlig luftspalt, eller ventileringen av lustspalten är av någon orsak blockerad. Konstruktionen är ofta

Med en oventilerad tegelreviderad yttervägg menar man en konstruktion där det bakom tegelfasaden inte finns

Riskkonstruktion: bristfälligt ventilerat vindsbjälklag

Med ventilationen av vindsbjälklaget menar man luftombyte mellan isolering och vattentaket. Problem kan uppstå, då ventilationen är otillräcklig eller den saknas helt. Bristfälligt ventilerade takkonstruktioner har varit vanliga mellan åren

Med ventilationen av vindsbjälklaget menar man luftombyte mellan isolering och vattentaket. Problem kan uppstå, då

Riskkonstruktion: blind sockel

Med en blind sockel menar man en sådan lösning, där ytterväggens bärande träkonstruktion går lägre ner än den synliga stenfoten. Ofta är ytterväggens syll även lägre ner än golvets nivå.

Med en blind sockel menar man en sådan lösning, där ytterväggens bärande träkonstruktion går lägre

Riskkonstruktion: träreglat bottenbjälklag

Med ett träreglat bottenbjälklag menar man en konstruktion, där en träreglad golvkonstruktion har blivit monterad ovanpå en markburen betongplatta. Konstruktionstypen var ett vanligt byggnadssätt på 1950 – 1980 talet. Med

Med ett träreglat bottenbjälklag menar man en konstruktion, där en träreglad golvkonstruktion har blivit monterad

Investigos Niklas Mehtonen är nu certifierad expert på hälsoriktigt byggande

Symptom förorsakade av inomhusluftproblem berör alltid den drabbade och dennas närmaste, men problemen är också en omfattande nationalekonomisk utmaning. Ofta pratar man enbart om mögel, vilket leder till att de

Symptom förorsakade av inomhusluftproblem berör alltid den drabbade och dennas närmaste, men problemen är också

Finns det någon risk med att kyla ner byggnaden I värmen?

Ni har säkert sett, en varm sommardag, då fukten kondenserar på dricksglasets kalla yta? Samma kan hända i byggnaderna. I Finland är byggnaderna vanligtvis planerade så att det är kallare

Ni har säkert sett, en varm sommardag, då fukten kondenserar på dricksglasets kalla yta? Samma

Vilka är säljarens och köparens ansvar i en fastighetsaffär?

När man skall sälja ett egnahemshus, är det viktigaste att man vet vad man säljer. Säljaren har enligt lagen en omfattande upplysningsskyldighet om själva byggnaden, tomten och området, var fastigheten

När man skall sälja ett egnahemshus, är det viktigaste att man vet vad man säljer.

Snabbtest: hemtester för mögel

Från nätet kan man köpa allt möjligt, till exempel mögeltest. Vi införskaffade ett par ”Healthful Home 5 minute mold test” för att vi ville testa hur dessa fungerar. Testen är

Från nätet kan man köpa allt möjligt, till exempel mögeltest. Vi införskaffade ett par ”Healthful

Skulle det vara hög tid att göra en årsbesiktning på ditt egnahemshus?

Vi erbjuder åt Er alla egnahemshusägare en möjlighet att utföra en årsbesiktning av Ert egnahemshus! Våra sakkunniga granskare utför en sensorisk granskning av byggnadens både ut- och insida, gör en

Vi erbjuder åt Er alla egnahemshusägare en möjlighet att utföra en årsbesiktning av Ert egnahemshus!

Tips för vårunderhållet av huset

Våren har äntligen anlänt. När snön har smultit, är det en bra tid att kontrollera husets kondition efter vintern. Vi samlade ihop de viktigaste uppgifterna för vårunderhållet. Granska vattentakets kondition

Våren har äntligen anlänt. När snön har smultit, är det en bra tid att kontrollera

Hur lång är livslängden på ett badrum?

Badrummet är vanligtvis ett utrymme, vars ytor är relativt dyra att förnya. Ytornas eller vattenisoleringens otätheter är sådant som lönar sig att förutspå. En otät plats i badrummets yta kan

Badrummet är vanligtvis ett utrymme, vars ytor är relativt dyra att förnya. Ytornas eller vattenisoleringens

Fuktskada, konditionsgransking, mögelmätning – vet du vad man pratar om, då man pratar om inomhusluftproblem?

Kan vi få en mögelmätning? – Det är en mycket vanlig fråga till oss, men det betyder egentligen ingenting. Det är lite som att gå till butiken och fråga ”jag

Kan vi få en mögelmätning? – Det är en mycket vanlig fråga till oss, men

Vilka är de vanligaste skadliga ämnena I byggnader?

Varför undersöker man skadliga ämnen? När man skall riva eller reparera material som innehåller skadliga ämnen, måste man ta i beaktande arbetssäkerhets- och avfallshanteringsaspekterna. Fastighetens ägare har det primära ansvaret

Varför undersöker man skadliga ämnen? När man skall riva eller reparera material som innehåller skadliga

Vilken fukthanteringsplan?

Den nya förordningen angående byggnaders fukttekniska funktion steg i kraft 1.1.2018. Efter det måste man på alla byggprojekt som kräver lov, utarbeta en fukthanteringsutredning. Förordningens mål är att förebygga de

Den nya förordningen angående byggnaders fukttekniska funktion steg i kraft 1.1.2018. Efter det måste man

Vilka är de vanligaste orsakerna till skolornas fuktskador?

Fuktskador är alltid på ett eller annat sätt kopplat till skötseln av byggnaden. För att kunna förebygga och reparera skadorna är det avgörande med en god fastighetsskötsel. Detta innehåller utöver

Fuktskador är alltid på ett eller annat sätt kopplat till skötseln av byggnaden. För att

Hur förebygger man inomhusluftproblem? Vi listade fyra viktiga punkter!

Fukthanteringen under byggtiden skall vara under kontroll. Mätningar bör göras i tillräcklig omfattning och dokumenteras. Man skall välja produkter som är kompatibla och har låga emissioner. Ventilationen bör vara bra

Fukthanteringen under byggtiden skall vara under kontroll. Mätningar bör göras i tillräcklig omfattning och dokumenteras.

Mikrobprov från inomhusluften lönar sig att ta på vintern

Vill du veta om det finns mikrober i ditt hems inomhusluft? Den bästa tiden för att ta ett mikrobprov ur inomhusluften är vintern. Då marken är under ett snötäcke är

Vill du veta om det finns mikrober i ditt hems inomhusluft? Den bästa tiden för

Inomhusluftens exponeringsrisker

Ofta när man pratar om inomhusluftproblem tänker människor de beror på mögel. Men mögel (eller mikrober) är inte enda orsaken till inomhusluftproblem. Vad kan du utsättas för när du är

Ofta när man pratar om inomhusluftproblem tänker människor de beror på mögel. Men mögel (eller

Ozon och andra biocider – en genväg I mögelsaneringen?

Kemiska desinfektionsmedel med biocideffekt används allmänt för mögelbekämpning vid renovering av fuktskadade byggnader. Enligt en utredning av Arbetshälsoinstitutet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) är det inte rekommenderat att

Kemiska desinfektionsmedel med biocideffekt används allmänt för mögelbekämpning vid renovering av fuktskadade byggnader. Enligt en

Skall hus ”andas” eller vara täta?

Ofta beskylls tätheten i ett hus för att vara orsak till fuktskador. Detta är en villfarelse som härstammar från energikrisen på 1970-talet. Då tätades husen utan att hänsyn togs till

Ofta beskylls tätheten i ett hus för att vara orsak till fuktskador. Detta är en

Känner du igen hemmets alarmerande lukter?

1. ”Jordkällarlukten” kan bero på problem med ventilationen, varpå t.ex. ersättningsluft sugs in via marken. Jordkällarlukten kan även indikera på mögelskador, varav det lönar sig att reda ut orsaken. 2.

1. ”Jordkällarlukten” kan bero på problem med ventilationen, varpå t.ex. ersättningsluft sugs in via marken.