fbpx

Känner du igen hemmets alarmerande lukter?

1. ”Jordkällarlukten” kan bero på problem med ventilationen, varpå t.ex. ersättningsluft sugs in via marken. Jordkällarlukten kan även indikera på mögelskador, varav det lönar sig att reda ut orsaken.

2. ”Mögellukt” är den klassiska lukten av mögel, men alla mögelsvampar luktar inte, varpå hus utan lukt inte automatiskt är rena. Om skadans omfattning är stor, fastnar lukten ofta i kläderna.

3. ”Mormorslukt” eller lukt av ett gammalt hus fastnar lätt i kläder och hår, och kan härstamma från föreningar som uppstår då träskyddsmedel bryts ner. Dessa föreningar är t.ex. Tetrakloranisol. Det har varit i användning från 1930-talet till 1990-talet.

4. ”Järnvägssyllslukt” är en stark besk lukt och indikerar ofta på att det finns Kreosot i byggnaden. Kreosot kan orsaka cancer och finns i produkter som t.ex. tjärpapper, vattenisoleringar och takfilt.

5. ”Stickande sur lukt” kan bero på t.ex. 2-etyl-1-hexanol, vilken härstammar ofta från en fuktskadad plastmatta.

6. ”Lukten av lök, äpple eller champinjoner” kan härstamma från rötsvampar och hussvampen.

7. ”Instängd lukt” beror ofta på att ventilationen är otillräcklig, men kan även indikera på fuktskador.

8. ”Avloppslukt” härstammar från avloppet och kan bero på en torkad golvbrunn eller stanklås. Men det kan även indikera på avloppsläckage.

Känner du en otrevlig lukt i ditt hem? Tag kontakt med oss, vi hjälper att reda ut orsaken och reparationsmetoden.

Om du bor i en hyreslägenhet och misstänker att det kan finnas inohusluftproblem i lägenhet, läs mera här.

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!