fbpx

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Talon ilmanvaihto, eristys ja energiatehokkuus

År 1973 hade vi energikris i världen, som fick sin början då arabländerna attackerade Israel. I Finland hamnade man därför år 1973 att starta en landsomfattande halvårig energisparningskampanj.

Sparåtgärderna innehåll bland annat att lägenheternas och kontorens inomhusluftstemperatur skulle hållas tillräckligt låga. I bostäder fick det vara höst 20 grader varmt.

Då tätades också hus utan att ta luftombytet i beaktande. Alla springor tätades också i husen som har självdragsventilation. Detta orsakade att luftombytet minskade betydligt och fukten inte ventilerades ut ur byggnaderna.

År 2022 vet vi att konstruktionerna skall vara lufttäta, men att luften ändå skall bytas inomhus. Ventilationen skall alltså fungera som planerat. Via värmefotografering och lufttäthetsmätning kan vi ta reda på hur mycket din byggnad läcker luft genom konstruktionerna och var luften läcker.

Man bör även komma ihåg, att om man bestämmer sig för att spara energi genom att sänka inomhusluftstemperaturen, t.ex. i fritids eller gårdsbyggnader, så måste man se till att inte rör kommer åt att frysa och därmed kan orsaka läckage.

Man måste även komma ihåg, att om man vill tilläggsisolera, så måste tilläggsisoleringen göras rätt. Vid en tilläggsisolering måste man beakta hela konstruktionens fukttekniska funktion. Genom att tilläggsisolera fel kan man orsaka mögelskador. Våra sakkunniga kan även i dessa frågor hjälpa Er, så ni undviker dyra fel och säkerställer ett hälsosamt och energieffektivt boende.

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!