Vi är Investigo

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktigt byggande, Byggnadsingenjör

niklas.mehtonen@investigo.fi
tel. 010 299 5131

Österbotten

Teppo Tervo

Expert på hälsoriktigt byggande, Byggn.Ing. , Kartläggare av asbest och skadliga ämnen

teppo.tervo@investigo.fi
tel. 010 299 5130

Södra-Österbotten, Österbotten

Sebastian Grönlund

personcertifikat för fuktmätning

sebastian.gronlund@investigo.fi
tel. 010 299 5132

Österbotten

Marika Kesti

Byggmästare

marika.kesti@investigo.fi
tel. 010 299 5133

Södra-Österbotten, Österbotten

Sebastian Nygård

Byggnadsingenjör

sebastian.nygard@investigo.fi
tel. 010 299 5136

Österbotten

Thomas Pitkänen

Byggnadsingenjör, Byggdoktor, Personcertifikat för fuktmätning, AHA-sakkunnig

thomas.pitkanen@investigo.fi
tel. 010 299 5134

Österbotten

Oscar Buss

Byggnadsingenjör, Expert på hälsoriktigt byggande, RISE-överlåtelsebesiktare

oscar.buss@investigo.fi
tel. 0457 345 5078

Åland

Mikko Viitala

Byggnadsingenjör, VVS-montör

mikko.viitala@investigo.fi
tel. 010 299 5135

Södra-Österbotten

Pauliina Heinilä

Byggnadsingenjör

pauliina.heinila@investigo.fi
tel. 010 299 5137

Österbotten

Skulle det vara du?

Vasa

Hammarvägen 19
65300 Vasa

niklas.mehtonen@investigo.fi
010 299 5131

Seinäjoki

Kisällintie 2
60100 Seinäjoki

teppo.tervo@investigo.fi
010 299 5130

ÅLAND

Östra Esplanadgatan 7
22100 Mariehamn

oscar.buss@investigo.fi
0457 345 5078