Vi är Investigo

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktigt byggande

niklas.mehtonen@investigo.fi
tel. 010 299 5131

Österbotten

Teppo Tervo

Byggn.Ing. , AHA

teppo.tervo@investigo.fi
tel. 010 299 5130

Södra-Österbotten, Österbotten

Sebastian Grönlund

personcertifikat för fuktmätning

sebastian.gronlund@investigo.fi
tel. 010 299 5132

Österbotten

Marika Kesti

Byggmästare

marika.kesti@investigo.fi
tel. 010 299 5133

Södra-Österbotten

Sebastian Nygård

Byggnadsingenjör

sebastian.nygard@investigo.fi
tel. 010 299 5136

Österbotten

ÄR DET DU?

@investigo.fi
tel.

Österbotten

Vasa

Silmukkatie 21
65100 Vasa

niklas.mehtonen@investigo.fi
010 299 5131

Seinäjoki

Kisällintie 2
60100 Seinäjoki

teppo.tervo@investigo.fi
010 299 5130