Vi är Investigo

Satu Nieminen

Verksamhetsassistent, kundbetjäning, fakturering

satu.nieminen@investigo.fi
tel. 010 299 5139

 

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktigt byggande, Byggnadsingenjör

niklas.mehtonen@investigo.fi
tel. 010 299 5131

Österbotten

Teppo Tervo

Expert på hälsoriktigt byggande, Byggn.Ing. , Kartläggare av asbest och skadliga ämnen

teppo.tervo@investigo.fi
tel. 010 299 5130

Södra-Österbotten, Österbotten

Marika Kesti

Byggmästare, Förperson i Vasa

marika.kesti@investigo.fi
tel. 010 299 5133

Österbotten

Sebastian Grönlund

personcertifikat för fuktmätning

sebastian.gronlund@investigo.fi
tel. 010 299 5132

Österbotten

Thomas Pitkänen

Byggnadsingenjör, Byggdoktor, Personcertifikat för fuktmätning, AHA-sakkunnig

thomas.pitkanen@investigo.fi
tel. 010 299 5134

Österbotten

Sebastian Nygård

Byggnadsingenjör

sebastian.nygard@investigo.fi
tel. 010 299 5136

Österbotten

Pauliina Heinilä

Byggnadsingenjör

pauliina.heinila@investigo.fi
tel. 010 299 5137

Österbotten

Jouni Koivuniemi

Byggnadsingenjör, Förman i Seinäjoki

jouni.koivuniemi@investigo.fi
tel. 010 206 9643

Södra-Österbotten

Mikko Viitala

Byggnadsingenjör, VVS-montör

mikko.viitala@investigo.fi
tel. 010 299 5135

Södra-Österbotten

Oscar Buss

Byggnadsingenjör, Expert på hälsoriktigt byggande, RISE-överlåtelsebesiktare, Förman på Åland

oscar.buss@investigo.fi
tel. 0457 345 5078

Åland

Niklas Holmlund

Byggnadsingenjör

niklas.holmlund@investigo.fi
tel. 0457 345 9491

Åland

Vasa

Hammarvägen 19
65350 Vasa

niklas.mehtonen@investigo.fi
010 299 5139

Seinäjoki

Vaasantie 11 B 142 (Rytmikorjaamo)
60100 Seinäjoki

jouni.koivuniemi@investigo.fi
010 206 9643

ÅLAND

Storagatan 3
22100 Mariehamn

oscar.buss@investigo.fi
0457 345 5078