fbpx

Initialgranskning

Initialgranskning vid misstanke om inomhusluftproblem för egnahemshus och lägenheter

Byggnaders inomhusluftproblem beror ofta på både skador i konstruktionerna samt problem med ventilationssystemet. Vid granskningen utförs en riskanalys okulärt och sensoriskt. Vid granskningen bedöms byggnaden som en helhet, som t.ex. risken för fukt- och mikrobskador, kemialiska riskfaktorer och möjliga fiberkällor. Tack vare granskningen får ni information om, ifall det finns undersökningsbehov och vad som isåfall borde undersökas. Ni kan då alltså beställa en rätt typ av konditionsundersökning och spara både tid och pengar.

199 € + 0,97 € / km

Granskning vid bostads– och fastighetsaffärer

Till priserna för granskning vid bostads- och fastighetsaffärer tillkommer resekostnader 0,97 €/km. 

Läs mera om hur man skall välja rätt konditionsgranskningsnivå i vår blogg, klicka här!

Förberedelseinstruktioner inför en konditionsgranskning hittar du här:

Konditionsgranskning av egnahemshus, kedje- eller fristående hus

Grundnivå

689 €

Grundnivå
Rapportering på två språk (SV-FI)

920 €

Omfattande nivå.

1192 €

Omfattande nivå plus

2490 €

Uppdatering av Investigos konditionsgranskningsrapport för egnahemshus (max 2 år sedan den förra granskningen)

390 €

Granskning av aktielägenheter

Fuktkartläggning av hög-/radhuslägenhet

229 €

Fuktkartläggning av hög-/radhuslägenhet

Rapportering på två språk (SV-FI)

299 €

Fuktkartläggning av parhus

345 €

Årsbesiktning av hemmet

Årlig besiktning av underhållsbehov

Vi erbjuder åt Er alla egnahemshusägare en möjlighet att utföra en årsbesiktning av Ert egnahemshus! Våra sakkunniga granskare utför en sensorisk granskning av byggnadens både ut- och insida, gör en riskbedömning, samt utvärderar undersöknings-, underhålls- och reparationsbehovet av olika byggnadsdelar, allt från fasad och fönster till våtrum och vattentak. Vi mäter även fukt via ytfuktmätning.

Till Er lämnas ett enkelt protokoll över vad ni som följande borde göra, om behov finns, för att hålla Er dyraste egendom i god kondition. Denna granskning lämpar sig ej som besiktning vid en fastighetsaffär.

420 € + 0,97 € / km

Konditionsundersökningar

Fukt- och inomhuslufttekniska konditionsundersökningar, mögelundersökning m.M.

I en konditionsundersökning reder vi ut byggnadens fukt- och inomhusluftstekniska kondition. En helhetsomfattande konditionsundersökning innehåller även ventilationssystemets konditionsundersökning. Som grund för dessa undersökningar är Miljöministeriets ympäristöopas 2016 (kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus-opas).

Energicertifikat

Om krävda ritningar finns.

Till priserna tillkommer kilometerersättning 0,97 € / km.

Egnahemshus

450 €

Egnahemshus, i samband med konditionsgranskning

295 €

Andra byggnader

Mögelhundsundersökningar

Till priserna tillkommer kilometerersättning 0,97 € / km.

Egnahemshus, Fristående hus

520 €

Lägenheter

390 €

Andra byggnader

Fuktmätning inför ytbeläggning

Innan ytbeläggning av en betongkonstruktion rekommenderar vi alltid att betongen (samt vid behov även spacklet) fuktmäts via mätning av den relativa fuktigheten. Endast mätning med ytmätare är ej tillräckligt för att veta om underlaget är tillräckligt torrt.

Till priserna tillkommer kilometerersättning 0,97 € / km.

Fuktmätning med borrhålsmetod

399 €

Fuktmätning av betong med borrhålsmetod på 3 mätplatser (2 djup per mätplats). Kräver två besök med ca 3 dagars mellanrum. På mätningen skrivs ett protokoll.

Fuktmätning med provbitsmetod

427 €

Fuktmätnng av betong med provbitsmetod, 3 mätplatser (två djup per mätplats) Endast ett besök krävs. På mätningen skrivs ett protokoll.

Värmefotografering av golvvärme

70 €

Ifall det i betongen finns golvvärmeslingor måste dessa lokaliseras med värmekamera innan fuktmätning. Denna kostnad tillkommer på ovanstående priser.

 

Expert på hälsoriktigt byggande tjänster

Certifierad expert på hälsoriktigt byggande (RTA)

120 €/h

Värmefotografering

Värmefotografering med värmekamera

92 €/h

Värmefotografering, egnahemshus

Värmefotografering av egnahemshus, tryckskillnadsmätning och rapport

460 € + 0,97 € /km

Värmefotografering, bostadslägenhet

Värmefotografering av bostadslägenhet, tryckskillnadsmätning och rapport

322 € + 0,97 € /km

Mätning av bostads- och våningsytor

Egnahemshus

från. 350 €

Lufttäthetsmätningar

Vi erbjuder mätning av en byggnads lufttäthet, lokalisering av luftläckage, åtgärdsförslag vid brister, rapportering samt konsultering angående lufttäta konstruktionslösningar.

Till priserna tillkommer kilometerersättning 0,97 € / km.

Egnahemshus

684,50 € + 0,97 €/km

Bestämning av läcklufttalet enligt standarden ISO 9972 Europe (2016). (För andra typer av byggnader, fråga offert!)

Värmefotografering

250 €

Lokalisering av luftläckage med värmekamera i samband med täthetsmätning samt dess rapportering.

Spårgasundersökningar

Egnahemshus samt andra byggnader

Spårgasundersökningar enligt RT-kortet för lokalisering av mindre luftläckage.

Ta kontakt

Observera att ni får även andra tjänster från oss.
Priser på dessa kan ni fråga t.ex. via kontaktformuläret nedan.

Ifall fakturan delas på flera olika beställare, tilläggs på fakturorna ett faktureringstillägg på 10 €.
Alla priser innehåller moms 24 %. Priserna gäller tills vidare.

Förståelse börjar
med grundlig
forskning

Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Beställ tjänsten

Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.