Prislista

Investigo Oy Ab:s avtals- och leveransvillkor hittar du här: Avtals- och leveransvillkor PDF

Initialgranskning

 

Initialgranskning vid misstanke om inomhusluftproblem för egnahemshus och lägenheter

Byggnaders inomhusluftproblem beror ofta på både skador i konstruktionerna samt problem med ventilationssystemet. Vid granskningen utförs en riskanalys okulärt och sensoriskt. Vid granskningen bedöms byggnaden som en helhet, som t.ex. risken för fukt- och mikrobskador, kemialiska riskfaktorer och möjliga fiberkällor. Tack vare granskningen får ni information om, ifall det finns undersökningsbehov och vad som isåfall borde undersökas. Ni kan då alltså beställa en rätt typ av konditionsundersökning och spara både tid och pengar.

199€ + 0,97€ / km

Granskning vid bostads– och fastighetsaffärer

 

Konditionsgranskning av egnahemshus

Förberedelseinstruktioner inför en konditionsgranskning hittar du här: Instruktionerna som PDF.

Grundnivå

Ytfuktmätningar, vid möjlighet fuktmätning i riskkonstruktionerna, okulär granskning av konstruktioner och ytor, okulär granskning av vvs-utrustning, utvärdering av risker, utredning av bakgrund, rapport (innehållande även åtgärdsförslag)

689€

Omfattande nivå

Ytfuktmätningar, fuktmätning i konstruktionerna, okulär granskning av konstruktioner och ytor, kontroll av riskkonstruktioner via kontrollhål (repareras tillfälligt), okulär granskning av vvs-utrustning, utvärdering av risker, utredning av bakgrund, rapport (innehållande även åtgärdsförslag)

1192€

Omfattande nivå PLUS

Ytfuktmätningar, fuktmätning i konstruktionerna, okulär granskning av konstruktioner och ytor, kontroll av riskkonstruktioner via kontrollhål (repareras tillfälligt), okulär granskning av vvs-utrustning, utvärdering av risker, utredning av bakgrund, rapport (innehållande även åtgärdsförslag)

Omfattande plus innehåller även 4 st materialprov för mikrobanalys (direktodling) från riskkonstruktioner, för att få veta om det på provplatserna växer mögel!

Kom ihåg att ta provernas odlingstid i beaktande!

2490€

Granskning av lägenheter

 

Fuktkartläggning

Ytfuktmätningar, okulär granskning av konstruktioner och ytor, okulär granskning av vvs-utrustning, utredning av bakgrund, rapport (innehållande även åtgärdsförslag)

229€

ÅRSBESIKTNING AV EGNAHEMSHUS

 

ÅRLIG BESIKTNING AV UNDERHÅLLSBEHOV

Vi erbjuder åt Er alla egnahemshusägare en möjlighet att utföra en årsbesiktning av Ert egnahemshus! Våra sakkunniga granskare utför en sensorisk granskning av byggnadens både ut- och insida, gör en riskbedömning, samt utvärderar undersöknings-, underhålls- och reparationsbehovet av olika byggnadsdelar, allt från fasad och fönster till våtrum och vattentak. Vi mäter även fukt via ytfuktmätning.

Till Er lämnas ett enkelt protokoll över vad ni som följande borde göra, om behov finns, för att hålla Er dyraste egendom i god kondition. Denna granskning lämpar sig ej som besiktning vid en fastighetsaffär.

420€

Konditionsundersökningar

 

Fukt- och inomhuslufttekniska konditionsundersökningar, mögelundersökning m.m.

FRÅGA OFFERT

Energicertifikat

(om krävda ritningar finns)

Egnahemshus

 

450€

Egnahemshus

Vid konditionsgranskning

295€

Andra byggnader

 

Fråga

Fuktmätning inför ytbeläggning

Innan ytbeläggning av en betongkonstruktion rekommenderar vi alltid att betongen (samt vid behov även spacklet) fuktmäts via mätning av den relativa fuktigheten. Endast mätning med ytmätare är ej tillräckligt för att veta om underlaget är tillräckligt torrt.

 

Fuktmätning med borrhålsmetod

Fuktmätning av betong med borrhålsmetod på 3 mätplatser (2 djup per mätplats). Kräver två besök med ca 3 dagars mellanrum. På mätningen skrivs ett protokoll.

 

 

399€ + 0,97€ / km

Fuktmätning med provbitsmetod

Fuktmätnng av betong med provbitsmetod, 3 mätplatser (två djup per mätplats) Endast ett besök krävs. På mätningen skrivs ett protokoll.

 

427€ + 0,97€ / km

Värmefotografering av golvvärme

Ifall det i betongen finns golvvärmeslingor måste dessa lokaliseras med värmekamera innan fuktmätning. Denna kostnad tillkommer på ovanstående priser.

70€

Expert på hälsoriktigt byggande tjänster

 

Certifierad expert på hälsoriktigt byggande (RTA)

120 €/h

Värmefoto-grafering

 

Värmefotografering med värmekamera

92€/h

Mätning av bostads- och våningsytor

 

Egnahemshus

från. 350€

Lufttäthetsmätningar

Egnahemshus

Bestämning av läcklufttalet enligt standarden SFS EN 13829. (För andra typer av byggnader, fråga offert!)

684,50 € + 0,97 €/km

Värmefotografering

Lokalisering av luftläckage med värmekamera i samband med täthetsmätning samt dess rapportering.

250 €

Spårgasundersökningar

Egnahemshus samt andra byggnader

Spårgasundersökningar enligt RT-kortet för lokalisering av mindre luftläckage.

Fråga offert!

Observera att ni får även andra tjänster från oss. Priser på dessa kan ni fråga t.ex. via kontaktformuläret nedan.

Alla priser innehåller moms 24%. Priserna är i kraft till 31.12.2022.