fbpx

RUB-Inventering

Tag kontakt med en expert

Är du orolig över inomhusluftsproblem?

Från Investigo får du opartiska och professionella tjänster.

Risk- och underhållsbehovsinventering av offentliga byggnader

”För systematiskt hälsosammare offentliga byggnader”

I vilket skick är kommunens offentliga byggnader?
Vilka risker finns det för inomhusluften i byggnaderna?
Skulle det finnas behov av att undersöka något närmare?

En RISK- OCH UNDERHÅLLSBEHOVSINVENTERING ger svar på dessa viktiga frågor.
Granskningen ger svar på vilket åtgärdsbehov som är aktuellt.

En RISK- OCH UNDERHÅLLSBEHOVSINVENTERING är också en förebyggande åtgärd, som på lång sikt sparar pengar åt kommunen då man kan ingripa i god tid i möjliga problem som är på kommande.

En risk- och underhållsbehovsinventering innehåller främst okulära och sensoriska granskningar.
• Yttre skalet
• Byggnaden invändigt
• Bedömning av riskkonstruktioner
• Utvärdering av tekniska livslängder
• Utvärdering av luftombytets funktion
• Tryckskillnadsmätning
• Bedömning av risker för inomhusluften
• Ytfuktmätning på de största riskplatserna
• Vintertid stickprovsmässig värmefotografering
På basis av granskningen görs en skriftlig rapport med åtgärdsförslag.

Priser:
• 1 – 5 objekt: 985 € / objekt
• 6 – 10 objekt: 895 € / objekt
• Över 10 objekt: 850 € / objekt

Priserna är moms 0%. På priserna tillkommer kilometerersättning 0,78 € / km och vid behov färjresetid 74,70 € / h (Ålands skärgård). Om objektet är över 10 000 m2 räknas ett skilt pris för objektet. Granskningen utförs till den omfattning som är möjligt utan personlyft och endast utrymmen med säker tillgång granskas.

tarkastus

Vi tillhandahåller tjänster
inom bland annat följande områden

Vasa och Österbotten

RUB-inventering Vasa

Södra Österbotten

RUB-inventering Seinäjoki

Åland

RUB-inventering Mariehamn

De litar också på oss

Tusentals nöjda kunder sedan 2015

Vi har redan över 6 700 objekt. Våra kunder utgörs bl.a. av städer, kommuner, disponenter, bostadsaktiebolag, fastighetsägare, myndigheter, företag och privatpersoner. Tack vare vår breda kundkrets får vi lyckligtvis i uppdrag att kontrollera många olika slags objekt.

Se även andra tjänster

Konditions­bedömningar

I en konditionsbedömning reder man ut konstruktionernas och de tekniska systemens kondition.

Utredningar av inomhusluftsproblem

Om man observerar ett inomhusluftproblem bör man så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att lösa dessa problem.

Övervakning och projektdragare

Vår tjänst för övervakning av det byggnadstekniska arbetet, garanterar att objektet utförs enligt god byggnadssed, i enlighet med dagens byggnadsbestämmelser och planerna.

Energicertifikat

Ett energicertifikat är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda vid försäljning och uthyrning.

Läs mer om ämnet

Vilka är de vanligaste orsakerna till skolornas fuktskador?

Fuktskador är alltid på ett eller annat sätt kopplat till skötseln av byggnaden. För att kunna förebygga och reparera skadorna är det avgörande med en god fastighetsskötsel. Detta innehåller utöver

Fuktskador är alltid på ett eller annat sätt kopplat till skötseln av byggnaden. För att kunna förebygga och reparera skadorna

Beställ tjänsten

Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.