fbpx

RUB-Inventering

Tag kontakt med en expert

Är du orolig över inomhusluftsproblem?

Från Investigo får du opartiska och professionella tjänster.

Risk- och underhållsbehovsinventering av offentliga byggnader

”För systematiskt hälsosammare offentliga byggnader”

I vilket skick är kommunens offentliga byggnader?
Vilka risker finns det för inomhusluften i byggnaderna?
Skulle det finnas behov av att undersöka något närmare?

En RISK- OCH UNDERHÅLLSBEHOVSINVENTERING ger svar på dessa viktiga frågor.
Granskningen ger svar på vilket åtgärdsbehov som är aktuellt.

En RISK- OCH UNDERHÅLLSBEHOVSINVENTERING är också en förebyggande åtgärd, som på lång sikt sparar pengar åt kommunen då man kan ingripa i god tid i möjliga problem som är på kommande.

En risk- och underhållsbehovsinventering innehåller främst okulära och sensoriska granskningar.
• Yttre skalet
• Byggnaden invändigt
• Bedömning av riskkonstruktioner
• Utvärdering av tekniska livslängder
• Utvärdering av luftombytets funktion
• Tryckskillnadsmätning
• Bedömning av risker för inomhusluften
• Ytfuktmätning på de största riskplatserna
• Vintertid stickprovsmässig värmefotografering
På basis av granskningen görs en skriftlig rapport med åtgärdsförslag.

Priser:
• 1 – 5 objekt: 985 € / objekt
• 6 – 10 objekt: 895 € / objekt
• Över 10 objekt: 850 € / objekt

Priserna är moms 0%. På priserna tillkommer kilometerersättning 0,78 € / km och vid behov färjresetid 74,70 € / h (Ålands skärgård). Om objektet är över 10 000 m2 räknas ett skilt pris för objektet. Granskningen utförs till den omfattning som är möjligt utan personlyft och endast utrymmen med säker tillgång granskas.

tarkastus

De litar också på oss

Tusentals nöjda kunder sedan 2015

Vi har redan över 6 000 objekt. Våra kunder utgörs bl.a. av städer, kommuner, disponenter, bostadsaktiebolag, fastighetsägare, myndigheter, företag och privatpersoner. Tack vare vår breda kundkrets får vi lyckligtvis i uppdrag att kontrollera många olika slags objekt.

“Våra kunder har varit nöjda med Investigo Ab:s tjänster. Speciellt har man varit nöjd över den flexibla betjäningen och grundliga rapporter som är lättlästa och tydliga. Ett speciellt plus är att man får rapporterna både på finska och svenska. Jag kan rekommendera Investigo Ab vid konditionsgranskningar och fuktkartläggningar vid bostadsaffärer.”

Johannes Heikkilä
Fastighetsmäklare, Optima LKV

”Vi är väldigt nöjda med Investigo de är professionella entreprenörer som tillhandahåller sina kunder omfattande undersökningar. Dokumentationen är väldigt bra och ger även de som inte är insatta i ärendet snabbt en uppfattning om hur läget är.
Åtgärdsförslagen som de presenterar är realistiska och genomförbara.”

Johan Nordström
Fastighetschef, Mariehamns Stad

“Proffessionell, sakkunnig, anvisande och tar kunder i beaktande. Lätt att nå. Klara och omfattande rapportering med rekommendationer. Kunderna har berömt kartläggarnas verksamhet och instruktioner.”

Mika Kytöharju
Disponent, Vaasan Taloasema

“I inomhusluftsreparations-objekt uppskattar vi som byggnadsentreprenör Investigos sakunnighet och breda kunnande. I vårt samarbete vid utförda objekt kan vi komplettera varandras kunnande, varpå tjänsten som erbjuds åt kunden är av toppenkvalitet och alla parter kan vara nöjda av det utförda arbetet.”

Jonas Wester
Företagare, VV-kuivaus Vaasa Oy

Se även andra tjänster

Konditions­bedömningar

I en konditionsbedömning reder man ut konstruktionernas och de tekniska systemens kondition.

Utredningar av inomhusluftsproblem

Om man observerar ett inomhusluftproblem bör man så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att lösa dessa problem.

Övervakning och projektdragare

Vår tjänst för övervakning av det byggnadstekniska arbetet, garanterar att objektet utförs enligt god byggnadssed, i enlighet med dagens byggnadsbestämmelser och planerna.

Energicertifikat

Ett energicertifikat är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda vid försäljning och uthyrning.

Läs mer om ämnet

Vilka är de vanligaste orsakerna till skolornas fuktskador?

Fuktskador är alltid på ett eller annat sätt kopplat till skötseln av byggnaden. För att kunna förebygga och reparera skadorna är det avgörande med