fbpx

Infoblänkare

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Bostadsaffärer är ofta en av våra livs största investeringar, varav det är viktigt att man väljer rätt typ av konditionsgranskning för objektet i fråga.

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

År 1973 hade vi energikris i världen, som fick sin början då arabländerna attackerade Israel. I Finland hamnade man därför år 1973 att starta

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!

Regelbunden underhåll av huset är viktigt. Även husens kondition lönar sig att granska regelbundet. När man tar tag i problemen i tid, så hinner

Dräneringens uppgift i fukthanteringen samt underhållsbehovet

Dräneringens uppgift är att begränsa grundvattnets stigande och förebygga fuktskador som grundvattnet kan orsaka till konstruktionerna. Utöver dräneringsrör och -brunnar hör till dräneringssystemet fiberduk

Konkurrensutsättning eller klargörande av fastighetsskötseln

En stor del av husbolagen samt ägare av stora fastigheter köper fastighetsskötseln, t.ex. städningen eller snöplogningen, av ett utomstående servicebolag. Den vanligaste orsaken till

Energicertifikat – när behövs det och vad gör man med det?

Ett energicertifikat är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda vid försäljning och uthyrning. Certifikatet ger viktig och tillförlitlig information som är

När lönar det sig att utföra en konditionsgranskning?

En konditionsgranskning är en teknisk bedömning av objektet kondition, underhålls- och reparationsbehov samt riskkonstruktionerna vid granskningstillfället, och denna utförs an en byggnadsteknisk sakkunnig person.

Varför är en konditionsbedömning viktig för husbolag?

I en konditionsbedömning reder man ut konstruktionernas och de tekniska systemens kondition, i huvudsak med undersökningsmetoder som inte förstör ytor, så att man kan

Visste du detta om Radon?

Radon är en radioaktiv, färglös och luktfri gas som förekommer i inomhusluften i bostäder och arbetsplatser. Långvarig vistelse i utrymmen med hög radonhalt ökar

Vad kan en hyresgäst göra om hen misstänker ett inomhusluftproblem i lägenheten?

Om du bor i en hyreslägenhet och du misstänker att det kan finnas en fuktskada eller ett inomhusluftproblem i lägenheten, så är första steget