fbpx

Konkurrensutsättning eller klargörande av fastighetsskötseln

En stor del av husbolagen samt ägare av stora fastigheter köper fastighetsskötseln, t.ex. städningen eller snöplogningen, av ett utomstående servicebolag.

Den vanligaste orsaken till varför man konkurrensutsätter fastighetsskötseln är att man är missnöjd med servicebolaget. Man kan vara missnöjd med både pris och kvalitét. Ibland kan det också finnas behov av att klargöra vad som ingår i serviceavtalet, dvs vilka uppgifter som ingår i det offererade priset.

Ett tydligt avtal om vad servicebolaget skall göra och vad de kan fakturera extra för, gör det lättare för både servicebolaget samt beställare. Man måste dock inte alltid konkurrensutsätta fastighetsskötseln. Det är bra för beställaren att komma ihåg att, man kan även ändra på de nuvarande serviceavtal så det är up-to-date.

Vi på Investigo har erfarenhet av att konkurrensutsätta fastighetsskötseln samt klargöra avtalen och uppgiftsfördelningen. Investigo känner till underhålls- och reparationsbehovet i byggnader av olika åldrar, varpå vi kan skräddarsy ett sådant innehåll i serviceavtalet som passar just Er fastighet. Fråga offert!

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!