fbpx
Vid köp av våra tjänster, erbjuder vi åt privatkunder, möjlighet att ansöka om delbetalning eller finansiering av kostnaderna via SVEA Bank Ab. Svea tar emot kreditansökningar för kostnader mellan 500-6000 €. Betalningstid kan man få upp till 60 månader. Tjänsten passar speciellt åt mera omfattande konditionsgranskningar och -undersökningar. Tag kontakt så berättar vi mera!

Initialgranskning

Initialgranskning vid misstanke om inomhusluftproblem för egnahemshus och lägenheter

Byggnaders inomhusluftproblem beror ofta på både skador i konstruktionerna samt problem med ventilationssystemet. Vid granskningen utförs en riskanalys okulärt och sensoriskt. Vid granskningen bedöms byggnaden som en helhet, som t.ex. risken för fukt- och mikrobskador, kemialiska riskfaktorer och möjliga fiberkällor. Tack vare granskningen får ni information om, ifall det finns undersökningsbehov och vad som isåfall borde undersökas. Ni kan då alltså beställa en rätt typ av konditionsundersökning och spara både tid och pengar.

Fasta Åland

229 € + 0,97 € / km

Ålands skärgård

Granskning vid bostads– och fastighetsaffärer

Förberedelseinstruktioner inför en konditionsgranskning hittar du här:

Konditionsgranskning av egnahemshus

Ytfuktmätningar, fuktmätning i konstruktionerna, okulär granskning av konstruktioner och ytor, kontroll av riskkonstruktioner via kontrollhål (repareras tillfälligt), okulär granskning av vvs-utrustning, utvärdering av risker, utredning av bakgrund, rapport (innehållande även åtgärdsförslag)

Byggt efter år 1989

860 € + 0,97 € /km

Hus byggda fram till och med 1989

1060 € + 0,97 € / km

Hus utanför fasta Åland

Granskning av lägenheter vid försäljning

Fuktkartläggning

Ytfuktmätningar, okulär granskning av konstruktioner och ytor, okulär granskning av vvs-utrustning, utredning av bakgrund, rapport (innehållande även åtgärdsförslag). Priset i kraft på fasta Åland.

 

372 € + 0,97 € / km

Årsbesiktning av egnahemshus

Årlig besiktning av underhållsbehov

Vi erbjuder åt Er alla egnahemshusägare en möjlighet att utföra en årsbesiktning av Ert egnahemshus! Våra sakkunniga granskare utför en sensorisk granskning av byggnadens både ut- och insida, gör en riskbedömning, samt utvärderar undersöknings-, underhålls- och reparationsbehovet av olika byggnadsdelar, allt från fasad och fönster till våtrum och vattentak. Vi mäter även fukt via ytfuktmätning.

Till Er lämnas ett enkelt protokoll över vad ni som följande borde göra, om behov finns, för att hålla Er dyraste egendom i god kondition. Denna granskning lämpar sig ej som besiktning vid en fastighetsaffär.

420 € + 0,97 € / km

Energicertifikat

Om krävda ritningar (bottenplan, fasad och skärning) finns

Om det ej finns de ritningar eller förbrukningsdata som behövs, tillkommer 276€ på priset.

Egnahemshus, fasta Åland, i samband med konditionsgranskning

400 € + 0,97 € /km

Egnahemshus, fasta Åland

Ej i samband med konditionsgranskning

500 € + 0,97 € / km

Egnahemshus, skärgården

Radonmätning

Radonmätning i byggnader, både med långtidsmätning och strålningsmätare.  Långtidsmätningen utförs under 3 månader under tiden september – maj.

Kilometerersättning (0,97€/km) samt resetider i skärgården tillkommer vid behov.

Egnahemshus, 2 radonburkar

Radonmätning av egnahemshus där mätning utförs i ett plan mot mark. 2 radonburkar för långtidsmätning samt granskning med strålningsmätare vid granskningstidpunkten. 

629 €

Egnahemshus, 3 radonburkar

Radonmätning av egnahemshus där mätning utförs i 2 plan, t.ex. källare med blåbetong samt bostadsvåning ovanför. 3 radonburkar för långtidsmätning samt granskning med strålningsmätare vid granskningstidpunkten. 

715 €

Andra byggnader

Radonmätning av andra byggnader, våningshus och arbetsplatser

Strålningsmätning

Strålningsmätning, rekommenderat för blåbetongshus

74,70 €/h

Konditionsundersökningar

Fukt- och inomhuslufttekniska konditionsundersökningar, mögelundersökning m.M.

I mögelhundundersökningar samarbetar vi med CL Mögelhundar.

Fuktmätning inför ytbeläggning

Innan ytbeläggning av en betongkonstruktion rekommenderar vi alltid att betongen (samt vid behov även spacklet) fuktmäts via mätning av den relativa fuktigheten. Endast mätning med ytmätare är ej tillräckligt för att veta om underlaget är tillräckligt torrt.

Priserna gäller på fasta Åland.

Fuktmätning med borrhålsmetod

Fuktmätning av betong med borrhålsmetod på 3 mätplatser (2 djup per mätplats). Kräver två besök med ca 3 dagars mellanrum. På mätningen skrivs ett protokoll.

469 € + 0,97€ / km

Fuktmätning med provbitsmetoda

Fuktmätnng av betong med provbitsmetod, 3 mätplatser (två djup per mätplats) Endast ett besök krävs. På mätningen skrivs ett protokoll.

499 € + 0,97€ / km

Värmefotografering av golvvärme

Ifall det i betongen finns golvvärmeslingor måste dessa lokaliseras med värmekamera innan fuktmätning. Denna kostnad tillkommer på ovanstående priser.

 

70 €

Expert på hälsoriktigt byggande tjänster

Certifierad expert på hälsoriktigt byggande (RTA)

120 €/h

Värmefotografering

Värmefotografering med värmekamera

92 €/h + 0,97 € / km

Mätning av bostads- och våningsytor

Egnahemshus

från. 350 €

Lufttäthetsmätningar

Vi erbjuder mätning av en byggnads lufttäthet, lokalisering av luftläckage, åtgärdsförslag vid brister, rapportering samt konsultering angående lufttäta konstruktionslösningar.

 

Egnahemshus

Bestämning av läcklufttalet enligt standarden ISO 9972 Europe (2016). (För andra typer av byggnader, fråga offert!)

Värmefotografering

Lokalisering av luftläckage med värmekamera i samband med täthetsmätning samt dess rapportering.

Spårgasundersökningar

Egnahemshus samt andra byggnader

Spårgasundersökningar enligt RT-kortet för lokalisering av mindre luftläckage.

Ta kontakt

Observera att ni får även andra tjänster från oss.
Priser på dessa kan ni fråga t.ex. via kontaktformuläret nedan.

Ifall fakturan delas på flera olika beställare, tilläggs på
fakturorna ett faktureringstillägg på 10 €.
Alla priser innehåller moms 24 %. Priserna gäller tills vidare.

 

Förståelse börjar
med grundlig
undersökning

Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Beställ tjänsten

Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.