fbpx

Utgångslägessyn

Boka en sakkunnig

Är du orolig för mögelfrågor? Är du orolig över fukt- eller inomhusluftsproblem?

Från Investigo får du objektiva och professionella tjänster.

Är du disponent eller annat proffs inom fastighetsförvaltning? Se hit! Granska dina nya objekts skick med en utgångslägessyn.

Har ni fått ett nytt objekt att förvalta? Av Investigo får ni nu även en utgångslägessyn, där man opartiskt utreder just den bostadsbyggnadens nuvarande situation. På samma gång utvärderar vi underhålls-, reparations-, sanerings- och underhållsbehov som är på kommande inom när framtid. 

Utgångslägessynen är lättare än en officiell konditionsbedömning och utförs endast okulärt och sensoriskt. I synen granskas bostadshusets gårdsplan, fasad, vattentak, nedre bjälklag, mellantak/övre bjälklag tekniska system och allmänna utrymmen, som trapphus, befolkningsskydd, lager och allmänna tvättutrymmen. I samband med synen går vi igenom byggnadens byggnads- och vvs-ritningar. I samband med granskningen granskas inte lägenheterna och några personlyftar används ej. På basis av utgångslägessynen får ni ett protokoll, som innehåller åtgärdsrekommendationer för kommande fem åren. 

Denna tjänst är speciellt för diponenter och fastighetsförvaltare, och är till nytta för att utvärdera kommande underhåll och reparationer. Med en klar och systematisk skötsel av fastigheten kan man spara pengar, när möjliga brister kan åtgärdas innan konstruktionerna tar skada. Beställ en sakkunnig för att utföra utgångslägessynen till stöd för fastighetsförvaltningen. 

 

Priser

Enskilda hus eller parhus: 349 € / byggnad (inklusive moms 24 %)

Radhus: 689 € / byggnad (inklusive moms 24 %)

Våningshus: 990 € / byggnad (inklusive moms 24 %)

Fråga offert också på industri- samt kontorsfastigheters utgångslägessyn. Till priserna tillkommer kilometerersättning 0,97 € / km. 

De litar också på oss

Tusentals nöjda kunder sedan 2015

Vi har redan över 6 000 objekt. Våra kunder utgörs bl.a. av städer, kommuner, disponenter, bostadsaktiebolag, fastighetsägare, myndigheter, företag och privatpersoner. Tack vare vår breda kundkrets får vi lyckligtvis i uppdrag att kontrollera många olika slags objekt.

“Våra kunder har varit nöjda med Investigo Ab:s tjänster. Speciellt har man varit nöjd över den flexibla betjäningen och grundliga rapporter som är lättlästa och tydliga. Ett speciellt plus är att man får rapporterna både på finska och svenska. Jag kan rekommendera Investigo Ab vid konditionsgranskningar och fuktkartläggningar vid bostadsaffärer.”

Johannes Heikkilä
Fastighetsmäklare, Optima LKV

”Vi är väldigt nöjda med Investigo de är professionella entreprenörer som tillhandahåller sina kunder omfattande undersökningar. Dokumentationen är väldigt bra och ger även de som inte är insatta i ärendet snabbt en uppfattning om hur läget är.
Åtgärdsförslagen som de presenterar är realistiska och genomförbara.”

Johan Nordström
Fastighetschef, Mariehamns Stad

“Proffessionell, sakkunnig, anvisande och tar kunder i beaktande. Lätt att nå. Klara och omfattande rapportering med rekommendationer. Kunderna har berömt kartläggarnas verksamhet och instruktioner.”

Mika Kytöharju
Disponent, Vaasan Taloasema

“I inomhusluftsreparations-objekt uppskattar vi som byggnadsentreprenör Investigos sakunnighet och breda kunnande. I vårt samarbete vid utförda objekt kan vi komplettera varandras kunnande, varpå tjänsten som erbjuds åt kunden är av toppenkvalitet och alla parter kan vara nöjda av det utförda arbetet.”

Jonas Wester
Företagare, VV-kuivaus Vaasa Oy

Se även andra tjänster

Konditions­bedömningar

I en konditionsbedömning reder man ut konstruktionernas och de tekniska systemens kondition.

Konditions-
undersökning

I en konditionsundersökning reder vi ut byggnadens fukt- och inomhusluftstekniska kondition.

Värmefotografering

Via värmefotografering får Ni en unik översyn av Ert hus.

Kartläggning av asbest och skadliga ämnen

I en kartläggning av asbest och andra skadliga ämnen reder vi ut i vilka byggnadsdelar eller tekniska system det kan finnas ämnen eller byggnadsmaterial som kan vara skadliga för hälsan.

Läs mer om ämnet

Varför är en konditionsbedömning viktig för husbolag?

I en konditionsbedömning reder man ut konstruktionernas och de tekniska systemens kondition, i huvudsak med undersökningsmetoder som inte förstör ytor, så att man kan