fbpx

Varför är en konditionsbedömning viktig för husbolag?

I en konditionsbedömning reder man ut konstruktionernas och de tekniska systemens kondition, i huvudsak med undersökningsmetoder som inte förstör ytor, så att man kan bedöma när vilka underhåll skall utföra och förutse kostnaderna. Till en konditionsbedömning hör vanligtvis också en underhållsplan. Konditionsbedömningen kan också innehålla en boende-enkät, så man kan reda ut de inneboendes observationer över en längre tid.

Konditionsbedömningen bör utföras med regelbundna mellanrum, så att bostadsbolagets styrelse och aktionärer får en tillräckligt omfattande bild om byggnadernas kondition och möjliga åtgärdsbehov. Med hjälp av konditionsbedömningen kan man periodisera reparationsåtgärderna, så kostnaderna inte på en gång växer för mycket. Konditionsbedömningen ger inte bara åt nuvarande aktionärer en bild över kommande renovering, utan även för kommande aktionärer. Speciellt i en sådan situation att man skall köpa en lägenhet i bolaget, är konditionsbedömningen ett viktigt dokument, för på basis av den kan man undvika möjliga överraskningar och därav också möjliga tvister.

När bostadsbolagets styrelse har bestämt sig att utföra en konditionsbedömning, är det vanligtvis disponenten som beställer detta. Aktiebostadslagen kräver att husbolaget har en årligen uppdaterad underhållsplan, där det framkommer fastighetens tekniska kondition och uppskattade reparationer för de kommande 10 åren. Konditionsbedömningens underhållsplan hjälper också till med att bevara värdet på fastigheten.

Vill ni ha en offert på en konditionsbedömning? Tag kontakt! För att ge en offert skulle det vara bra att veta åtminstone, när är objektet byggt, var finns det, hur många byggnader är det, vilka typer av byggnader och hur många lägenheter och/eller affärsutrymmen det finns i bolaget?

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!