fbpx

Konditionsbedömningar

Boka en sakkunnig

Är du orolig för mögelfrågor eller är du fundersam över konditionen av ditt hum eller husbolag?

Från Investigo får du objektiva och professionella tjänster.

Konditionsbedömningar

I en konditionsbedömning reder man ut konstruktionernas och de tekniska systemens kondition, i huvudsak med undersökningsmetoder som inte förstör ytor, så att man kan bedöma när vilka underhåll skall utföra och förutse kostnaderna. Till en konditionsbedömning hör vanligtvis också en underhållsplan. Konditionsbedömningen kan också innehålla en boende-enkät, så man kan reda ut de inneboendes observationer över en längre tid.

Konditionsbedömningen bör utföras med regelbundna mellanrum, så att bostadsbolagets styrelse och aktionärer får en tillräckligt omfattande bild om byggnadernas kondition och möjliga åtgärdsbehov. Med hjälp av konditionsbedömningen kan man periodisera reparationsåtgärderna, så kostnaderna inte på en gång växer för mycket. Konditionsbedömningen ger inte bara åt nuvarande aktionärer en bild över kommande renovering, utan även för kommande aktionärer. Speciellt i en sådan situation att man skall köpa en lägenhet i bolaget, är konditionsbedömningen ett viktigt dokument, för på basis av den kan man undvika möjliga överraskningar och därav också möjliga tvister.

När bostadsbolagets styrelse har bestämt sig att utföra en konditionsbedömning, är det vanligtvis disponenten som beställer detta. Aktiebostadslagen kräver att husbolaget har en årligen uppdaterad underhållsplan, där det framkommer fastighetens tekniska kondition och uppskattade reparationer för de kommande fem åren. Konditionsbedömningens underhållsplan hjälper också till med att bevara värdet på fastigheten.

Vi tillhandahåller tjänster
inom bland annat följande områden

Vasa och Österbotten

Konditionsbedömningar Vasa

Södra Österbotten

Konditionsbedömningar Seinäjoki

Åland

Konditionsbedömningar Mariehamn

De litar också på oss

Tusentals nöjda kunder sedan 2015

Vi har redan över 6 700 objekt. Våra kunder utgörs bl.a. av städer, kommuner, disponenter, bostadsaktiebolag, fastighetsägare, myndigheter, företag och privatpersoner. Tack vare vår breda kundkrets får vi lyckligtvis i uppdrag att kontrollera många olika slags objekt.

Prislista

Konditionsbedömningar

Beställ tjänsten

Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se även andra tjänster

RTA-tjänster

Enligt Hälsoskyddslagen kan utomstående sakkunniga anlitas som hjälp åt Hälsoskyddsmyndigheten när det gäller misstankar om inomhusluftproblem och andra byggnadshälsorelaterade problem.

Konditions-
undersökning

I en konditionsundersökning reder vi ut byggnadens fukt- och inomhusluftstekniska kondition.

Värmefotografering

Via värmefotografering får Ni en unik översyn av Ert hus.

Kartläggning av asbest och skadliga ämnen

I en kartläggning av asbest och andra skadliga ämnen reder vi ut i vilka byggnadsdelar eller tekniska system det kan finnas ämnen eller byggnadsmaterial som kan vara skadliga för hälsan.

Läs mer om ämnet

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Visste du att privatpersoner som äger en bostadsbyggnad belägen inom landskapet Åland, kan få understöd för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter? Bostadsbyggnaderna skall

Beställ tjänsten

Hidden
Max filstorlek: 1 GB.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.