fbpx

Energicertifikat – när behövs det och vad gör man med det?

Ett energicertifikat är ett verktyg för att jämföra och förbättra byggnaders energiprestanda vid försäljning och uthyrning. Certifikatet ger viktig och tillförlitlig information som är bra att ha till hands när det är dags att fatta köpbeslut – för många av oss det största köp vi någonsin gör. Energicertifikatet innehåller dessutom rekommendationer som utarbetats av professionella i branschen och som hjälper oss att förbättra energieffektiviteten. På fasta Finland baserar sig energicertifikatet på enligt en teoretisk beräkning av byggnadens energiprestanda, men på Åland baserar det sig på den verkliga förbrukningen.

Energicertifikat krävs enligt lag då en byggnad eller lägenhet skall säljas eller hyras ut. I försäljnings- eller uthyrningsannonsen skall objektets energieffektivitetsklass skrivas ut. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) övervakar att detta följs. Om informationen fattas, kan ARA skicka ut en uppmaning att detta skall åtgärdas. Om det inte åtgärdas inom utsatt tid, kan böter ges.

Det finns vissa fall, då energicertifikat inte krävs enligt lagen. Dessa är t.ex.:

Om byggnaden är under 50m2,

Om byggnaden är en fritidsbostad och inte används för inkvarteringsnäring.

Om byggnaden är tillfällig, vars livslängd är högst 2 år.

Funderar du på att sälja din fastighet och skaffa energicertifikat? Från oss får du behändigt energicertifikatet i samband med konditionsgranskningen. Vi rekommenderar att göra konditionsgranskningen och energicertifikatet redan då byggnaden sätts till försäljning. Bra bakgrundsuppgifter underlättar försäljningen och köpebeslutet. Därtill uppfyller man energicertifikatslagens krav under hela försäljningsprocessen då man skaffat energicertifikatet i tid, oavsett om man använder en mäklare eller ej.

Du kan läsa mera om energicertifikat på Motivas sida: https://www.motiva.fi/sv/hem_och_boende/byggande/energicertifikat

Angående Ålands energideklarationer hittar ni info om dem på Ålands landskapsregerings hemsida: https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/energideklaration

Oscar Buss och Niklas Mehtonen är båda certifierade energiexperter på Åland, och har möjlighet att utföra energideklarationer på Åland.

Niklas Mehtonen

VD, Expert på hälsoriktig byggande, Byggnadsingenjör, Utfärdare av energicertifikat, Certifierad energiexpert på Åland

Läs också

Understöd för avlägsnande av olägenheter på Åland

Hur väljer du rätt konditionsgranskning?

Energikrisen, gör inte samma fel som på 1970-talet!

Kom ihåg höstunderhållet av ditt hus. Kolla in vår minneslista!